Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oznámení o rozhodnutí Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury

V návaznosti na zprávu zveřejněnou v acap 1/2007 č.j. arc/057/07, týkající se odvolání podaného P. Zápotockým, oznamujeme, že Nejvyšší tribunál Apoštolské signatury rozhodl dne 29.2.2008, prot. N. 37574/05 CA, že zůstává nezměněno rozhodnutí ze dne 1.6.2007, kterým „plenární zasedání“ Apoštolské signatury konané před prefektem kardinálem  Vallinim, rozhodlo takto: „Rekurs proti dekretu, který biskup-sekretář Apoštolské signatury dne 21.12.2005 vynesl, je nutno odmítnout a skutečně se odmítá. Rekurs pak není možno připustit a skutečně se nepřipouští k rozpravě před pleno titulo soudci Apoštolské signatury, poněvadž zjevně postrádá jakéhokoliv základu."

Rozhodnutí Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury je konečné.

Z tohoto současně vyplývá následující:

P. Stanislav Zápotocký byl arcibiskupem pražským právoplatně odvolán z úřadu faráře v Sedlčanech. Dekret arcibiskupa pražského č.j. arc/238/04 ze dne 19.7.2004 jímž byl P. Zápotocký zbaven úřadu faráře Římskokatolické farnosti Sedlčany dle ustanovení kán. 1745, odst. 3° CIC je definitivní. Rekurs P. Zápotockého byl zamítnut z důvodů procesních i věcných. P. Zápotocký nadále setrvává v budově fary bez právního důvodu.

Stručná rekapitulace odvolacího řízení:  • rekurs P. Zápotockého ze dne 21.9.2004 byl Kongregací pro klérus z důvodu chybějící remonstrace dne 27.6.2005 odmítnut;

  • P. Zápotocký podal dne 12.8.2005 proti rozhodnutí Kongregace pro klérus rekurs k Apoštolské signatuře, rekurs byl odmítnut dne 21.12.2005 z důvodu chybějící remonstrace;

  • P. Zápotocký podal dne 25.1.2006 další rekurs k Apoštolské signatuře a současně požádal Svatého Otce o dispens od povinnosti požádat ordináře o remonstraci;

  • Státní sekretariát předal věc Apoštolské signatuře, aby sama rozhodla, prefekt signatury rozhodl dne 1.6.2007, že rekurs proti sekretáři signatury se zamítá a nebude řešeno, protože postrádá právní podklad;

  • P. Zápotocký podal dne 31.7.2007 nový rekurs, o kterém Nejvyšší tribunál Apoštolské signatury rozhodl, jak je uvedeno výše.
18. 06. 2008