Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

P. Adolf Pintíř byl ustanoven novým generálním vikářem českobudějovické diecéze

P. Mgr. Adolf Pintíř
(* 14. 5. 1952 v Žihobcích)

Adolf Pintíř se narodil jako 3. dítě v rodině učitele (sestry Marie, Anna a mladší sestra Ivana – S. Angelika u sester sv. Karla Boromejského).
Po maturitě na SVVŠ v Sušici (1970) nastoupil na CMBF v Litoměřicích.
Během studií absolvoval základní vojenskou službu (1972-74).

Kněžské svěcení přijal z rukou kard. Františka Tomáška v Praze 2. 7. 1977.
Po vysvěcení působil 5 let jako kaplan v Sušici (1977-82).
Krátce působil v Týně nad Vltavou a v letech 1982-97 v Chotovinách, Hlasivě, Dražicích a dalších farnostech na Táborsku.

15. srpna 1997 nastoupil jako administrátor na děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Od r. 1985 se ve spolupráci s Kongregací sester Římského řádu sv. Voršily S. Consilií Novákovou a Jiřím Zajícem podílel na semináři pro formaci českých katechetů v tehdejší NDR (Erfurthu) pod patronací biskupa J. Wankeho.
Tyto zkušenosti využil po r. 1989 při budování a vedení Diecézního katechetického střediska v Českých Budějovicích a vydávání katolického časopisu pro děti DUHA (ve spolupráci s doc. Ludmilou Muchovou).
Kromě toto také vyučoval katechetiku na TF JU v Českých Budějovicích.

Zkušenosti s vydáváním samizdatového časopisu Vzkříšení (v letech 1979-89 spolu se Zdeňkem Ciklerem a Vladimírem Feldmannem) využívá při vedení diecézního časopisu českobudějovické diecéze Aktuality Setkání.

Byl členem komise Výboru Desetiletí duchovní obnovy.

Jako vedoucí Diecézního katechetického střediska při českobudějovickém biskupství je členem Katechetické subkomise při Komisi ČBK pro katolickou výchovu a členem Rady pro sdělovací prostředky.

Převzato ze stránek Biskupství českobudějovického.

(L.V.)

20. 11. 2008