Vyhledávání Menu

P. Góra se stal vikářem pro diakonii


K 1. červenci 2016 byl Stanisław Góra jmenován biskupským vikářem pro diakonii. Stal se tak zástupcem pražského arcibiskupa v oblasti charitativní práce místní církve. Dne 1. srpna převezme P. Góra, který je od roku 2013 prezidentem Arcidiecézní charity Praha, také funkci prezidenta organizace Likvidace lepry.


65409

Foto: Arcidiecézní charita Praha


Úkolem biskupského vikáře pro diakonii je především koordinace, řízení a pomoc v charitní oblasti. Je zodpovědný za základní směřování Arcidiecézní charity Praha, jakož i jednotlivých farních charit. Do jeho kompetence spadá služba nemocničních kaplanů a kněží docházejících do nemocnic, LDN a hospiců. Koordinuje spirituální péči pro personál ve zdravotnictví. Nový vikář pro diakonii, který se učí znakovou řeč, bude rovněž pečovat o minoritní skupiny, jako jsou neslyšící, nevidomí, senioři a lidé s jiným handicapem.

Od začátku srpna by měl Stanisław Góra převzít také funkci prezidenta organizace Likvidace lepry. Cílem této organizace zřízené v roce 2010 pražským arcibiskupem a navazující na práci stejnojmenného občanského sdružení je aktivní pomoc při léčbě infekčních chorob (jako jsou zejména lepra a tuberkulóza) ve třetím světě.

P. Stanislaw Góra se narodil 4. září 1962 v polské Jelení Hoře. Vystudoval teologii v Katowicích a v roce 1989 byl vysvěcen na kněze. Nejprve byl tři roky kaplanem v Polsku a poté své kněžské povolání vykonával v České republice. Byl šest let farářem v pražské farnosti Stodůlky, poté deset let v Dobříši, a právě ukončil své působení v Praze 10 - Vršovicích. Je kanovníkem karlštejnské kapituly, a doposud zastával funkci koordinátora pro pastoraci neslyšících. V roce 2013 převzal funkci prezidenta Arcidiecézní charity Praha.

P. Vojtěch Eliáš, který byl biskupským vikářem pro diakonii do letošního 30. června, se nyní věnuje pastoraci krajanů v Londýně a Paříži. Biskupskými vikáři jsou také pomocní pražští biskupové Václav Malý (pro vzdělávání a ekumenické vztahy) a Karel Herbst SDB (pro formaci a kulturu). Biskupským vikářem pro pastoraci je Mons. Michael Slavík. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 25. 07. 2016