Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

P. Josef Šach byl jmenován monsignorem

P. Josef Šach se narodil dne 22. dubna 1919 v Hořovicích. Po ukončení měšťanky, v době, kdy zrovna vrcholila hospodářská krize, nemohl z finančních důvodů dále studovat. Vyučil se a pracoval ve Zlíně jako lahůdkář. Po únoru 1948 se rozhodl k emigraci. Přes Vídeň se dostal do uprchlického tábora u Salzburgu a po šesti týdnech pak přes Německo do Anglie. Odtud odjel do Kanady. Seznámil se s P. Františkem Dostálem SJ, P. Longinem Gaborikem, těšitelem, a P. Jaroslavem Jandou, zakladatelem českého kostela sv. Václava v Torontu.

Pod vedením P. Dostála se rozhodl stát se knězem. V roce 1956 odjel do Nepomucena v Římě, kde studoval 2 roky filosofii a 4 roky teologii na Lateránské univerzitě. Dne 23. prosince 1961 byl kardinálem Tragliou v Lateránské bazilice vysvěcen na kněze pro arcidiecézi pražskou.

Kněžskou službu začínal v hamiltonské katedrále Christ the King a pokračoval jako kaplan v několika dalších kanadských farnostech. V roce 1975 byl hamiltonským biskupem vyzván, aby založil českou misii. Zásluhou obětavé práce P. Josefa Šacha a pod jeho nezištným vedením misie, kterou pojmenoval Misie sv. Vojtěcha, poměrně rychle rostla a vzkvétala.

Jeho pastorační činnost mezi českými emigranty na celém území Kanady byla velmi bohatá. Dlouhou dobu vydával časopis, který byl čten mezi českými emigranty v celém světě. Organizoval významnou finanční pomoc pro kolej Nepomucenum v Římě a pro misie zejména v Indii. P. Šach byl vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem nejen mezi českými emigranty, ale i mezi místními kněžími. Vedle pastorace nemocných má velký význam jeho zpovědní činnost. Ve svých aktivitách, zejména ve finanční pomoci a ve zpovědní činnosti a návštěvách nemocných, pokračuje i na odpočinku. (ap)

24. 11. 2008