Vyhledávání Menu

P. Němeček se stane kanovníkem vyšehradské kapituly


Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na instalaci nového sídelního kanovníka P. Michala Němečka při nešporách, které se konají v sobotu 18. června 2016 od 17.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.


63622


P. Mgr. Ing. Michal Němeček se narodil roku 1971 v Praze. Vystudoval SPŠ grafickou a následně strojní fakultu ČVUT. Rok pracoval jako manažer marketingu, než nastoupil do Teologického konviktu a následující rok na Katolickou teologickou fakultu UK. Po jáhenském svěcení v roce 2001 působil v Arcidiecézním centru mládeže Nazaret. Po kněžském svěcení v roce 2002 byl jmenován administrátorem farnosti Svatý Jan pod Skalou a ve Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické působil nejprve jako spirituál, od září roku 2006 pak jako její kaplan. Současně působil jako farní vikář v Berouně a okolních farnostech. V roce 2007 se stal administrátorem farnosti v Dobříši a v září 2008 farářem této farnosti. Od 1. července 2011 působí jako ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, od ledna 2012 do dubna 2016 byl biskupským vikářem pro pastoraci. Je rektorem duchovní správy u kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.

Královskou kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil Vratislav II. 29. června 1070 jako protiváhu kapituly svatovítské. Pro neshody se svým bratrem Jaromírem, který byl pražským biskupem v letech 1068 – 1090, dokonce sám přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad. Kapitula s titulem capitulum peringigna (tj. velmi významná kapitula) byla potvrzena papežem Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo Svatému Stolci) ji vyhlásil až papež Lucius II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena arcibiskupu pražskému. Nejvyšší představitel kapituly – probošt – byl dosazován králem a po roce 1222 získal trvale do svých rukou hodnost královského kancléře.

Význam kapituly od 12. století stoupal, její rozkvět však byl na počátku 15. století přerušen nastupujícím husitským hnutím. S vyšehradskou kapitulou je neodmyslitelně spjata historie celého Vyšehradu, na jehož utváření se představitelé kapituly značnou měrou podíleli. Kapitula pořádá nejrozličnější duchovní, kulturní a další akce. Více na www.kkvys.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 06. 2016