Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

P. Ondřej Salvet obdrží cenu bamberského arcibiskupa

Ve své doktorské práci (Silvestr Braito – tschechischer Vordenker der Ekklesiologie des Vatikanum II) se Ondřej Salvet zabývá českým dominikánem Silvestrem Maria Braitem jako myslitelem, který v otázkách eklesiologie v mnohém předjímal závěry II. vatikánského koncilu. Předání ceny bude kromě bamberského arcibiskupa přítomen také kapitulní děkan prof. Wolfgang Klausnitzer z katedry fundamentální teologie, který práci českého teologa odborně vedl. S ním se Ondřej Salvet seznámil během svého jazykového pobytu v Bamberku, který absolvoval díky nadaci Ackermann-Gemeinde. V době svého doktorského studia byl Ondřej Salvet hostem farnosti St. Gangolf, kde působil jako kněz.

Silvestr Maria Braito (1898, Ruščuk – 1962, Praha) ovlivnil generace českých kněží. Po svých studiích v Olomouci, Římě a Belgii vyučoval filosofii v Olomouci. V roce 1946 napsal učebnici eklesiologie, která se stala standardní učebnicí několika generací katolických teologů. Ondřej Salvet ve své práci upozorňuje na to, že v této apologii, tedy obraně církve proti nekatolíkům, je svým způsobem předjímána věroučná konstituce o církvi „Lumen gentium“ II. vatikánského koncilu.

Braito patřil k vůdčím osobnostem katolické inteligence své doby. Jeho přednášky a kázání měly velký ohlas. Založil a řídil revue Na hlubinu (1926–48), kulturní revue Výhledy, redigoval homiletický časopis Katolický kazatel. Vyvíjel editorskou činnost v olomoucké edici Krystal. Podílel se také na českém překladu Summy theologické Tomáše Akvinského. Jeho monografie byly určeny především k náboženskému vzdělávání věřících. (www.eo-bamberg.de, Aleš Pištora)

11. 11. 2011