Vyhledávání Menu

P. Szabo vydává knihu „Žít podle Bible“

Žižkovský farář P. Miloš Szabo vydává knihu „Žít podle Bible“. Prezentace knihy se koná 12. listopadu 2013 v kostele sv. Prokopa na Žižkově po mši svaté, kterou od 18.00 hodin celebruje novokněz P. Jan Slavík. Knihu představí sám autor, spolu s „kmotrou“ Marií Rottrovou.

Po představení knihy a požehnání knize P. Janem Slavíkem následuje v levé části kostela autogramiáda, zatímco v pravé části kostela udělí věřícím bývalý prefekt olomouckého konviktu a nyní kaplan v Kopřivnici novokněžské požehnání.

Kniha je druhý díl nedělních zamyšlení známého pražského kněze. „Kolegům pro pomoc. Biblistům pro inspiraci. Křesťanům i nekřesťanům pro zamyšlení. A sobě? Třeba pro radost z toho, že můžeme být spolu, i když se z nějakého důvodu nepotká(vá)me v kostele,“ charakterizuje ji P. Szabo. Více na www.farnost-zizkov.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 08. 11. 2013