Vyhledávání Menu

Palladium bude putovat Prahou

V sobotu 27. září 2014, den před svátkem sv. Václava, vyjde od kostela Všech svatých na Hradě pražském procesí s procesní kopií Palladia země české. Putování bude zahájeno ve 12.00 hodin mší svatou, kterou bude slavit probošt kolegiátní kapituly Všech svatých prof. Petr Piťha.

„Po vzoru zakladatelů české státnosti sv. Ludmily a sv. Václava chceme přijmout a nést Palladium jako symbol duchovního dědictví a přinášet víru, naději a lásku do všech končin naší země,“ říká za občanské sdružení Česká republika pro Ježíše P. Jiří Koníček. Svatováclavské putování bude vedeno po významných a posvátných místech Prahy. Samotné Palladium bude poutníkům předáno ve 13.00 hodin ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály. Procesí poté zamíří k Pražskému Jezulátku na Malou Stranu a dále přes Karlův most do kostela sv. Františka v klášteře křižovníků a do chrámu Matky Boží před Týnem. Svatováclavské putování Prahou bude zakončeno v 17.00 hodin na Václavském náměstí účastí na Svatováclavském duchovním zastavení pod sochou sv. Václava.

„V tomto čase napětí a bojů chceme přijmout výzvu papeže Františka k modlitbám za odvrácení válečných hrozeb a vyprošovat procesím požehnání a ochranu naší zemi a mír ve světě,“ dodává P. Koníček a připomíná, že mariánský reliéf byl pozvednut k úctě jako Palladium země České a ctěn jako milostný obraz ochraňující Českou zemi.

Na místo mučednické smrti knížete sv. Václava a k posvátnému Palladiu přicházeli poutníci z celé země, aby si vyprošovali ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje. Do Staré Boleslavi k uctění sv. Václava a Palladia putovali mnozí čeští panovníci, především český král a císař římský Karel IV., který na víře v Krista a úctě k Matce Boží a svatým mučedníkům budoval duchovní a společenské základy českého státu a celé říše. Více na www.viraanadeje.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 09. 2014