Vyhledávání Menu

Palladium bylo prohlášeno národní kulturní památkou


Ve středu 8. července 2015 bylo na seznam národních kulturních památek nově zařazeno devět historických předmětů, uměleckých děl a církevních památek. Vedle Vyšebrodského cyklu, Žlutického kancionálu či Madony z Veveří je jednou z nich také staroboleslavské Palladium země české.


43658


Palladium země české je malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony. Je uchováván na neznámém místě a v roce 2009 si pražská arcidiecéze připomněla 400 let od prohlášení tohoto mariánského obrazu za záštitu (palladium) českých zemí. Stalo se tak roku 1609 po vydání Rudolfova majestátu, kdy čeští katolíci putovali do Staré Boleslavi prosit o záchranu katolické víry.

Roku 1648, kdy se Švédové blížili českým zemím, bylo Palladium převezeno ze Staré Boleslavi do Prahy a uloženo v chrámu sv. Víta. Švédská vojska se nakonec zmocnila i Hradčan a Palladium bylo uloupeno. Podařilo se ho ovšem vymoci zpět a vrátit se na oltář chrámu ve Staré Boleslavi. Svou největší slávu zažil staroboleslavský mariánský kult v 17. a 18. století. Náš národ Palladium ovšem provázelo i později. Bylo ukryto před nacisty a nebezpečné se zdálo komunistům, proto bylo uzamčeno v trezoru StB a později Národní banky československé.

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem více. Podobně jako u kulturních památek i u národních kulturních památek je zákonem ošetřen jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí. Kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury, národní kulturní památky vláda. Včetně devítky nových bude od 1. ledna příštího roku tvořit soubor národních kulturních památek 306 položek. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 07. 2015