Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pamětní medaile Anežky Přemyslovny

Pamětní medaile Anežky Přemyslovny se v portrétní části (averz) opřela o tvorbu Parléřovské huti v triforiu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tím je vystižena souvislost sv. Anežky s jejím rodem a Českým královstvím. Na reverzní straně je variace na iniciálu S z Oseckého lekcionáře ze 13. stol. Tato strana ilustruje Anežčino odhodlání sloužit potřebným a její velkorysé zakladatelské dílo. Autorem medaile je akad. sochař Jiří Dostál, ředitel SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou. Informace o medaili ražené v počtu 80 ks zlatých a 800 ks stříbrných naleznete na www.numismatikus.cz

Rok sv. Anežky České bude oficiálně zahájen 2. března 2011 v 18.00 hodin při mši svaté v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu. K připomenutí tohoto výročí se hlásí mnoho aktivit různých institucí jak církevních, tak necírkevních. Těmi, kdo stojí oslavám nejblíže je kromě Arcibiskupství pražského také Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, mužský řád, který vznikl ze špitálního bratrstva založeného právě sv. Anežkou.

Součástí oslav, které začínají v den, kdy si připomínáme úmrtí sv. Anežky, budou také koncerty duchovní hudby či mezinárodní vědecká konference pořádaná Katolickou teologickou fakultou UK. Celý svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy, jejíž přípravy jsou již v plném proudu, se ujalo Arcibiskupství pražské a Národní galerie v Praze. Program bohoslužeb a kulturních akcí je průběžně doplňován na stránkách speciálně určených tomuto roku – www.svataanezkaceska.cz. (Aleš Pištora)

28. 02. 2011