Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papež Benedikt XVI. o návštěvě u nás

„Návštěva, kterou jsem podnikl také jako upomínku na pád komunistického režimu v Evropě před dvaceti lety, byla poutí na místo víry a působení významných světců. Tato cesta měla současně být znamením pro celou Evropu, pro náš kontinent, který se potřebuje znovu zamilovat do Krista a nabrat naději pro pravý život,“ řekl papež.

O nedávné cestě dále řekl: „Byla to skutečná pouť a zároveň mise do srdce Evropy: pouť to byla proto, že Čechy a Morava jsou již více než tisíciletí zemí víry a posvátnosti, mise to byla proto, že Evropa potřebuje najít pevné základy své naděje v Boha a v jeho lásku."

Svatý otec svou cestu shrnul následujícími slovy: „Moje první zastávka patřila známému Pražskému Jezulátku, které tak konkrétně znázorňuje tajemství vtělení. Toto zobrazení se nalézá v kostele zasvěceném Panně Marii Vítězné. Od Panny Marie si stále toužíme vyprosit skutečné vítezství, vítězství lásky a života pro naše rodiny a celou společnost. Poselství naděje, která je založena ve víře v Krista, bylo tématem eucharistické slavnosti v Brně a ve Staré Boleslavi, kterou jsem slavil spolu s mnoha mladými lidmi. Ve Staré Boleslavi jsem se modlil u hrobu svatého mučedníka Václava, jehož obliba spočívá také v tom, že před všemi svody světské moci dal přednost Boží říši.“

Papež hovořil také o dalších setkáních, která při své cestě absolvoval. „Všude se mi dostalo srdečného přijetí, za což děkuji všem lidem v České republice. Kéž jim Bůh pomáhá znovu nalézt křesťanské kořeny, které formovaly jejich kulturu, a kéž jim pomáhá na těchto základech vybudovat svůj život.“

Papež vyjádřil naději, že liturgické obřady, které se v České republice konaly, "přispějí k prohloubení víry a oživení katolické angažovanosti národů ve střední Evropě, hlavně pak mladých lidí". (ap, www.oecumene.radiovaticana.org)

30. 09. 2009