Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papež Benedikt XVI. vyhlásil Rok sv. Pavla

Místem setkání je Thákurova 3, Praha 6, 2. patro, místnost 2080.

Kontakt: Marcela Gavulová, Tiskové středisko ČBK, telefon: 220 181 618, e-mail: gavulova@cirkev.cz.

Hosté:

 

Prof. Ladislav Tichý

představí osobu apoštola Pavla, jeho misijní působení a Pavlovy listy,

 

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek

promluví o připravovaných oslavách v brněnské diecézi, jejímiž patrony jsou sv. Petr a Pavel
19. 06. 2008