Vyhledávání Menu

Papež František: Základem pro mír je bratrství

Chudoba, mír, ekonomie, korupce i ochrana stvoření jsou tématy prvního poselství papeže Františka k Světovému dni míru. Ten si církev každoročně připomíná 1. ledna.

Témata, kvůli nimž si papež zvolil jméno František, jsou obsahem jeho prvního poselství ke Světovému dni míru. Zamýšlí se nad chudými, nad mírem a nad stvořením, z pohledu všeobjímajícího a významného slova: bratrství. To papež chápe jako základní rys člověka. „Bratrství je existenciální dimenzí člověka, jenž je vztahovou bytostí,“ říká.

Dokument se zabývá také otázkou ekonomiky a nutností přehodnotit dosavadní modely ekonomického rozvoje. František cituje encykliku Caritas in veritate svého předchůdce Benedikta XVI., který říká, že „…nedostatek bratrství je jednou z velkých příčin chudoby.“ Bratrství podle papeže plodí sociální mír, protože vytváří rovnováhu mezi svobodou a spravedlností, mezi osobní zodpovědností a solidaritou, mezi dobrem jednotlivců a obecným dobrem.

Římský biskup dále vyzývá k eliminaci válek, korupce a organizovaného zločinu. „Je mnoho válek, které se odehrávají uprostřed všeobecné lhostejnosti,“ říká František, který se přihlásil k výzvě svých předchůdců o nešíření zbraní a ke všeobecnému odzbrojení. To ale nestačí. „Je potřebná konverze srdcí, která by každému umožnila poznávat v druhém člověku bratra …“ (Aleš Pištora)

Plné znění Poselství ke Světovému dni míru.

Aleš Pištora 02. 01. 2014