Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papež jako politik, Vatikán jako stát

Během večera se profesor Halas pokusí odpovědět na tyto otázky: Jaký má Vatikán skutečně vliv na světovou politiku? Jak s papežovým politickým vlivem souvisí jeho náboženské poslání? Proč jiné církve vlastní stát nemají? Jak vypadá pomoc vatikánské diplomacie při řešení mezinárodních sporů? Kolika způsoby se lze s papežem setkat? aneb Poznámky k vatikánskému protokolu.

Profesor Halas rovněž zavzpomíná na všechna svá setkání s Janem Pavlem II. a Josephem kardinálem Ratzingerem, později Benediktem XVI. V závěru večera také představí český překlad Jeruzalémské bible, na kterém spolu se svou manželkou pracoval.

Prof. František Xaver Halas se narodil 18. října 1937 v Praze. Vystudoval obor historie na FF UK v Praze a v roce 1970 získal doktorát filozofie. V roce 1993 získal vědeckou hodnost kandidát historických věd. V roce 2000 byl jmenován docentem teologie. V roce 2006 se stal profesorem církevních dějin. Ve svých pracích se zaměřuje především na církevní dějiny, zejména české a novodobé, a dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů. Je autorem knihy Fenomén Vatikán, která představuje nejucelenější českou monografii zabývající se podrobně Vatikánem a papežským úřadem. František X. Halas byl posledním československým (1990-1993) a prvním českým (1993-1999) velvyslancem u Svatého stolce. V současné době je ředitelem Diecézního teologického institutu královéhradecké diecéze a vyučujícím na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Je synem českého básníka Františka Halase.

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11) vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle autorů projektu může stát věta z Janova evangelia – Jan 17,11: "Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu ..." Název má zároveň vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. 11. 1989.

Přednášky s besedou se konají po celý rok 2009 většinou první středu v měsíci od 19:00 hodin v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00). Bližší informace na e-mailu: iniciativa1711@centrum.cz. (ap, www.farnoststrasnice.cz)

26. 11. 2009