Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papež Jan Pavel II. byl blahořečen

Mezi 87 oficiálními státními delegacemi byla také delegace česká, kterou reprezentoval Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí. Za Českou biskupskou konferenci se beatifikace účastnil Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, a Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.

Na Svatopetrské náměstí již od velmi brzkých ranních hodin proudily zástupy poutníků ze všech koutů světa. Někteří z nich na římských ulicích dokonce nocovali, aby mohli zaujmout na náměstí Svatého Petra místa co nejbližší k oltáři. Přesně úderem desáté hodiny se vydal liturgický průvod od vatikánské Bronzové brány centrální uličkou Svatopetrského náměstí k hlavnímu oltáři před bazilikou. Se Svatým otcem koncelebrovalo pouze kolegium kardinálů a Mons. Mieczyslav Mokrzycki, který působil od 1995 do 2005 jako druhý sekretář Jana Pavla II. Samotný beatifikační ritus se uskutečnil v rámci mše svaté hned po vstupní modlitbě a aktu pokání. Papežský vikář pro římskou diecézi kardinál Agostino Vallini přednesl papeži žádost o blahořečení a přečetl životopis Jana Pavla II. Svatý otec následně pronesl beatifikační formuli a prohlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného. Jeho církevní památka se bude každý rok slavit 22. října.

Na centrálním balkoně vatikánské baziliky byl rozvinut gobelín s vyobrazením Jana Pavla II., na který byla použita jeho fotografie z roku 1995. Na oltář pak byly přineseny ostatky nově blahoslaveného - ampulka s krví Jana Pavla II., uložená ve vzácném relikviáři ve formě olivové ratolesti, který speciálně pro tuto příležitost nechal vyrobit Úřad pro papežské bohoslužby. K oltáři jej donesly sestra Marie Simon-Pierre, která byla zázračně uzdravena právě na přímluvu polského papeže, a sestra Tobiana, která byla za pontifikátu Jana Pavla II. členkou tzv. papežské rodiny. Kardinál Vallini poté poděkoval Svatému otci za blahořečení ctihodného Božího služebníka Jana Pavla II. a následoval pozdrav pokoje mezi Svatým otcem a kardinálem Vallinim a postulátorem procesu blahořečení Mons. Slawomirem Oderem.

Papež ve své homilii mimo jiné řekl: "Totéž, co Jan Pavel II. ohlásil ve své první pontifikální mši na náměstí sv. Petra památnými slovy: ´Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete brány Kristu!´, to, co tehdy nově zvolený papež žádal ode všech, učinil sám jako první: otevřel Kristu společnost, kulturu, politická a ekonomická zřízení, a obrovskou silou, kterou dostával od Boha, tak obrátil směřování, která se mohla jevit jako nezvratná. Svým svědectvím víry, lásky a apoštolské odvahy, plným lidské vnímavosti tento znamenitý syn polského národa pomohl křesťanům na celém světě, aby se nebáli být křesťany, patřit do církve, hlásat evangelium. ... Karol Wojtyła nastoupil na Petrův stolec a přinesl si s sebou hluboce reflektovanou konfrontaci marxismu a křesťanství, zaměřenou na člověka. Jeho poselství bylo následující: člověk je cestou církve a Kristus je cestou člověka. S tímto poselstvím, které je velkým odkazem Druhého vatikánského koncilu a jeho ´kormidelníka´ Božího služebníka Pavla VI., vedl Jan Pavel II. lid Boží, aby překročil práh třetího tisíciletí, který mohl právě zásluhou Krista nazvat ´prahem naděje´".

Po závěrečné modlitbě a požehnání se papež spolu s koncelebrujícími kardinály odebral do baziliky, aby před hlavním oltářem uctil ostatky nově blahoslaveného papeže, které byly již 29. dubna vyzdvihnuty z hrobu v kryptě vatikánské baziliky. Poté vzdali hold vystavené rakvi s tělem blahoslaveného přítomní biskupové a veřejní činitelé, následně i další věřící. Tělo nového blahoslaveného by mělo být v pondělí 2. května večer po uzavření baziliky definitivně uloženo pod oltář v kapli sv. Šebestiána.

(www.cirkev.cz)

02. 05. 2011