Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papež o víkendu zahájí Rok sv. Pavla a předá pallia novým arcibiskupům

Rok sv. Pavla zahájí papež Benedikt XVI. modlitbou prvních nešpor v římské bazilice sv. Pavla za hradbami. Modlitba za účasti pravoslavného patriarchy Bartoloměje I. a zástupců dalších církevních společenství a církví začíná v sobotu 28. 6. v 18 hodin. Bohoslužbu v přímém přenosu odvysílá TV Noe.

Slavnostní mši ke sv. Petru a Pavlu bude papež Benedikt XVI. předsedat v neděli 29. 6. v 9:30 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Pravoslavný patriarcha Bartoloměj I., který se bohoslužby též zúčastní, přednese spolu s papežem homilii, oba dva společně vyznají víru a udělí požehnání. I tuto bohoslužbu bude přenášet TV Noe v přímém přenosu.

Spolu se Svatým otcem budou při mši koncelebrovat i arcibiskupové, které Benedikt XVI. jmenoval během uplynulého roku. Z rukou papeže také přijmou pallia – úzký vlněný pruh bílé látky s malými černými kříži, kterou nosí arcibiskupové-metropolité při liturgických obřadech přes mešní roucho. Symbolizuje ztracenou a znovunalezenou ovci, kterou si Dobrý pastýř klade na ramena, a také Božího Beránka, Ježíše Krista, zabitého na kříži pro spásu člověka. Je též symbolem zvláštního spojení arcibiskupů-metropolitů s papežem. V České republice jsou oprávněni nosit pallium v příslušné církevní provincii dva metropolité: pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk v Čechách a olomoucký arcibiskup Jan Graubner na Moravě.

Mezi 43 nově jmenovanými arcibiskupy jsou i dva Slováci: řeckokatolický arcibiskup Ján Babjak SJ z Prešova a římskokatolický arcibiskup Stanislav Zvolenský z Bratislavy. Obě arcidiecéze byly na Slovensku zřízeny teprve nedávno, počátkem roku 2008.

Převzato z TS ČBK.

26. 06. 2008