Vyhledávání Menu

Papež ocenil arcibiskupského ceremonáře Vojtěcha Mátla

Během mše svaté ke cti sv. Vojtěcha, která se konala 23. dubna 2015 ve svatovítské katedrále, se pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP setkal s nově pokřtěnými a předal svému ceremonáři Vojtěchu Mátlovi papežské vyznamenání Bene merenti. Ještě předtím požehnal v Arcibiskupském paláci bustu Jana Pavla II.

Jáhen Vojtěch Mátl ocenění „Bene Merenti“ získal za věrnou službu církvi, která trvá již osmnáct let. K ocenění ho navrhl kardinál Dominik Duka, který ho před patnácti lety přijal do služby svého ceremoniáře. „Jsem člověk s polovojenským přístupem k životu a tak jsem si jako malý kluk říkal, že to správné sepjetí s církví by bylo stát se papežským rytířem. Hospodin to však pojal po svém, povolal mě do duchovní služby a přidružil mě ke sboru jáhnů. Rytířem tedy už být nemohu, jsem služebníkem; mám však radost a děkuji Svatému otci za vyznamenání, které zprvu dostávaly právě jen osoby pečující o bezpečnost papeže a členové papežské armády,“ vysvětluje Mátl a dodává: „V mém případě služebníka ocenil za jeho službu Služebník služebníků Božích a toho si opravdu vážím.“

Bene Merenti (latinsky Za Zásluhy) uděluje papež kléru a laikům ve službě katolické církvi. Poprvé udělena udělena papežem Piem VI. (1775 – 1799) jako uznání za vojenské zásluhy. V roce 1925 se toto ocenění rozšířilo jako uznání na duchovenstvo a laiky ve službách církve a členové Švýcarské gardy ho mohou přijmout po tříleté službě. Medaile je ve tvaru zlatého řeckého kříže zobrazujícího Krista s rukou zdviženou k požehnání.

Ještě před večerním setkáním v katedrále sv. Víta při oslavě svátku sv. Vojtěcha, se odpoledne v Arcibiskupském paláci při příležitosti 25. výročí první návštěvy papeže Jana Pavla II. konalo požehnání jeho busty. Současně byl také odhalen portrét kardinála Františka Tomáška, který byl pražským arcibiskupem v době pádu komunismu a obnovení svobody v naší zemi. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který si nedávno připomněl 5 let od nastoupení na svatovojtěšský stolec, popřál všem Vojtěchům z řad pracovníků arcibiskupství, včetně Vojtěcha Mátla. (Aleš Pištora)

Děkovná řeč Vojtěcha Mátla

44473        44474

Aleš Pištora 25. 04. 2015