Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papež odsoudil popírání holocaustu

Ve sdělovacích prostředcích bylo nedávné zrušení exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených arcibiskupem Marcelem Lefebvrem roku 1988 ne příliš srozumitelně dáváno do souvislostí s kontroverzními výroky jednoho z těchto biskupů, Richarda Williamsona. Dekret z 21. ledna 2009 rušící exkomunikaci těchto biskupů Bratrstva sv. Pia X. byl však odpovědí na žádost lefebvristického biskupa Fellaye ze dne 15. prosince 2008, kde opětovně žádal o zproštění exkomunikace, která byla po automatické exkomunikaci formálně prohlášena dekretem Kongregace pro biskupy dne 1. července 1988. Papež, jak píše kardinál Vlk, byl v duchu koncilu veden snahou o smíření a zahlazení období „lefebvrovského schizmatu“. Úmyslem papeže nebylo omilostnit popíratele holokaustu, nýbrž zrušit exkomunikaci, která byla uvalena kvůli něčemu jinému než pomýleným osobním názorům jednoho z lefebvristů.

O těchto skutečnostech hovoří ve svém článku (Zrušení exkomunikace lefebvristických biskupů) ze dne 27. ledna na svých stránkách také kardinál Miloslav Vlk, který říká, že dekret rušící exkomunikaci je „začátkem určitého procesu, jehož naplnění se, doufejme, rozvine“. Jak řekl vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi, jednalo se o nejvýznamnější událost letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, tedy o vstřícné gesto Vatikánu.

Skutečnost, že Benedikt XVI. ani omylem (jak mu někteří kritici vytýkali) neschvaluje výroky biskupa Williamsona o údajné neexistenci plynových komor, stvrdil papež svými dnešními slovy, když řekl: „V těchto dnech, kdy si připomínáme Šoa, se mi vybavují vzpomínky z mých četných návštěv v Auschwitzu, jednoho z lágrů, v nichž docházelo k brutálnímu vyvražďování milionů Židů, nevinných obětí slepé rasové a náboženské nenávisti. Znovu proto vyjadřuji svou plnou a neoddiskutovatelnou solidaritu s našimi bratry, nositeli První Smlouvy, a doufám, že památka Šoa přivede lidstvo k zamyšlení nad nepředvídatelnou mocí zla, ovládne-li lidské srdce. Šoa nechť je pro všechny varováním proti zapomnění, proti negacionismu nebo redukcionismu, protože násilí spáchané na jediné lidské bytosti je násilím proti všem.“

Lefebvristé jsou stoupenci schizmatického arcibiskupa Marcela Lefebvra (1906-1991), jenž nepřijal některé závažné závěry II. vatikánského koncilu. Tento francouzský arcibiskup trval na starém mešním řádu, odmítal vstřícný postoj koncilu k nekatolickým církvím a nekřesťanským náboženstvím a zavrhoval nové pastorační metody. Jeho extrémně tradicionalistický postoj ho dostal do konfliktu s kurií. V roce 1976 byl zbaven biskupského úřadu, tzn. že nesměl světit kněze a jáhny a sloužit liturgii. Jan Pavel II. varoval biskupa, že bude-li pokračovat ve svěceních, propadne ipso facto exkomunikaci latae sententiae (bez výslovného rozsudku). Exkomunikován byl roku 1988. (ap)

28. 01. 2009