Vyhledávání Menu

Papežové koncilu

Centrum Dominikánská 8 pořádá 15. dubna 2014 od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) debatní večer o Druhém vatikánském koncilu. Diskutovat budou prof. Ctirad V. Pospíšil, doc. Tomáš Petráček a prof. Jan Blahoslav Lášek.

Probíhající 50. výročí Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962 – 8. prosince 1965) je příležitostí k obnovené a kritické reflexi této události. Přispívají k ní také dva vydavatelské počiny z poslední doby, totiž překlad proslovů papežů Jana XXIII. a Pavla VI. při přípravě a v průběhu koncilu, který pořídil prof. Ctirad V. Pospíšil, a poslední číslo revue Salve (4/2013) koncipované pod vedením doc. Tomáše Petráčka. Tito dva odborníci z Katolické teologické fakulty UK v Praze usednout k debatnímu stolu. Pohledem z ekumenického hlediska obohatí diskuzi prof. Jan Blah. Lášek, děkan Husitské teologické fakulty UK v Praze.

Zaměření se na osoby papežů spjatých s přípravou a průběhem koncilu umožní podívat se tak trochu do zákulisí významné události, která ovlivnila nejen katolickou církev a křesťanský svět obecně, ale měla svůj dopad na celý tehdejší svět. Naplnily se intuice Jana XXIII. a očekávání Pavla VI.? Podařily se uskutečnit záměry koncilu? V debatě nepůjde ani tolik o minulost, jako spíše o pohled na celých padesát pokoncilních let a na současnost křesťanského života v naší zemi. Moderuje fr. Benedikt Mohelník OP. Vstup volný. Více na http://dominikanska8.cz. (Marek Volf)

Aleš Pištora 14. 04. 2014