Vyhledávání Menu

Papežovo poselství k postní době

„Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni samotnou, ale – jak říká svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudoby,“ říká ve svém poselství Svatý otec. Podle papežových slov jsou křesťané voláni k tomu, aby viděli bídu svých bratří, „dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování.“

Ve svém Poselství rozlišil papež František tři druhy bídy, jíž jsou lidé – a křesťané zvláště – povinni zmírňovat: bídu hmotnou, mravní a duchovní. “Hmotná bída se obvykle nazývá chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmínkách nedůstojných pro lidskou osobu,“ říká Svatý otec, podle něhož staví křesťané proti této formě bídy svou diakonii – službu, jež „vychází v ústrety nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář lidstva“.

Pokud jde o mravní bídu, spočívá podle papeže Františka v tom, že se lidský jedinec stává otrokem hříchu a neřesti. „Kolik rodin žije v úzkosti z toho, že některý z jejích členů – zejména mladých – je obětí alkoholu, drog, hazardu nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost a pozbylo naděje!,“ upozorňuje Svatý otec, podle něhož je tento druh bídy příčinou hospodářského rozvratu a lze jej nazvat počínající sebevraždou.

O duchovní bídě pak Svatý otec tvrdí, že nás vzdaluje od Boha. “Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha, který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si vystačíme sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je ten jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje.“ Za protilátku proti této duchovní bídě označil papež evangelium. To jsou podle papeže věřící povoláni přinášet do každého prostředí, v němž se nacházejí. Postní doba je pak vhodná k tomu, aby se dokázali o své bohatství podělit. „Udělá nám dobře, když se budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom pomohli druhým a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme na to, že pravá chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí.“ (Ondřej Mléčka)

Plné znění poselství papeže Františka k postní době 2014

17. 06. 2015