Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papežská misijní díla - informace


Poděkování za pomoc misiím skrze Papežská misijní díla v roce 2007


Milí přátelé,

v této chvíli bych Vám chtěl ze srdce poděkovat za pomoc misiím v minulém roce skrze Papežská misijní díla. Vaše modlitby, oběti, finanční dary a osobní nasazení vyjadřují Vaši lásku k chudým a trpícím v misijních oblastech světa. Právě k tomu nás vybízí i Sv. otec Benedikt XVI. Mám velikou radost, že jste prostřednictvím Papežských misijních děl věnovali přes 26 milionů Kč, což je téměř o 1 milion Kč více než předchozí rok.

Nedávno mi přišel dopis z Ugandy od kněze, v jehož farnosti také pomáháme. Mimo jiné píše: „Lidé u nás jsou velmi chudí. Chybí dostatek jídla a většina jí jen 1x denně, bydlí jen v chatrčích z trávy a došků a nosí roztrhané šaty. Děti nemohou chodit do školy, chybí finance na základní školní pomůcky. Negramotnost je obrovská, nevzdělanost a chudoba šíří HIV/AIDS a postižení jsou vystaveni hanbě.“ Tyto řádky jen potvrzují důležitost naší pomoci! Kromě Ugandy jsme díky Vaší štědrosti mohli pomoci ještě např. v Bangladéši, Malawi, Indii a Rwandě. Vaše dary z Misijní neděle na Dílo šíření víry umožňují např. stavbu kaplí, kostelů, pastoračních center a podporují katechety. Sponzorovali jste též bohoslovce a životně nutnou pomoc zahrnující výživu, katechezi, studium, lékařskou a hygienickou péči pro téměř 80 tisíc dětí. Přímo od chudých z misií Vám vyřizuji vřelé díky a ujištění o modlitbách. Spoléhám a těším se na další spolupráci s Vámi. Ať sám Ježíš, kterého se tímto osobně dotýkáte, Vaše misijní úsilí odmění.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD


 

Misijní cesta PMD do Papuy-Nové Guiney


Na pozvání místního národního ředitele PMD vycestovala v březnu do Papuy-Nové Guiney delegace z České republiky. Cesty se zúčastnil národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr, ředitel TV Noe P. Leoš Ryška SDB a Filip Breindl z Radia Proglas. Cílem cesty bylo navštívit v místních diecézích projekty na pomoc chudým lidem, seznámit se s životem místních lidí a prohloubit již existující dobrou misijní spolupráci. Je v plánu na toto téma vydat filmový dokument, Misijní magazín, putovní výstavu a další materiály.

 

6. celostátní Misijní pouť a 3. Misijní den dětí

Termín: 31. 5., místo: Jemnice u Moravských Budějovic.

Na tuto akci Vás zvou Papežská misijní díla a moravskobudějovický děkanát brněnské diecéze. Akce je určena pro děti i dospělé, kteří chtějí poznat bohatství a důležitost misií. Mohou přijet i ti, kteří se dosud do Misijních děl nezapojili. Je příležitostí pro vzájemné poznání, získání nápadů pro misijní práci a prožití radosti ze společně strávených chvil při hře a modlitbě. Zahájení v 10:00, předpokládaný závěr v 17:30, na programu bude např. pestré pásmo modliteb a písní, misijní soutěže a hry pro děti, putování po stopách sv. Pavla, beseda s účastníky misijní cesty do Papuy-Nové Guiney, slavnostní mše svatá a benefiční koncert na podporu chudých z Papuy-Nové Guiney – na africké bubny hraje soubor „Nsango malamu“. Výtěžek celé akce bude skrze PMDD věnovaný na pomoc do Papuy-Nové Guiney. Zájemci ať se hlásí v kanceláři PMD.

Těšíme se na Vás!

 

Misijní den dětí – 1. červen nebo blízký vhodný termín

Připojme se jako každý rok k mnoha zemím světa a prožijme pro misie tak důležitý den. Oslavy se dají spojit se mší svatou obohacenou o misijní prvky. Lze využít i jiné vhodné příležitosti: první sv. přijímání, založení Misijního klubka nebo vítání jeho nových členů, promítání filmu, připravení soutěží a her s misijní tematikou apod. Zájemcům poradíme a uvítáme, když nám dáte vědět, jakým způsobem se Misijní den dětí chystáte oslavit. Patronka misií, sv. Terezii z Lisieux, která byla členkou Díla dětí od svých 9 let, nám jistě vyprosí potřebné milosti.

Více informací získáte na http://www.misijnidila.cz, info@misijnidila.cz, na telefonech 499 433 058 a 604 838 882.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

27. 04. 2008