Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papežský řád pro muže vzorné pověsti

Papež Benedikt XVI. udělil 25. listopadu 2009 Ing. Karlu Štíchovi a PhDr. Milanu Novákovi Řád sv. Řehoře Velikého. V inauguračním dopise stojí, že jde o muže, kteří jsou hodni toho, aby jim byla veřejně vzdána čest ze strany Svatého stolce za neobvyklou práci, podporu Svatého stolce a jejich dobrý příklad pro společnost a zemi. Kardinál Vlk, který jako místní biskup podal návrh na toto vyznamenání, vyjádřil vděčnost za práci oběma křesťanům pro jejich diecézi, církev, ale i celou společnost.

Karel Štícha, původní profesí stavební inženýr, působí jako vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském a současně jako ekonom pražské arcidiecéze. Kardinál Miloslav Vlk při předání řádu ocenil nejen jeho práci na poli péče o hospodaření pražské arcidiecéze, ale také jeho úsilí při jednání o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi. Pražský arcibiskup současně připomněl úspěšnou návštěvu Benedikta XVI. v České republice, na jejíž organizaci se Karel Štícha jako zástupce hlavního koordinátora příprav papežské návštěvy podílel.

Milan Novák, který je na Městském úřadě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zodpovědný za kulturu, obdrží z rukou kardinála Vlka ocenění 26. prosince při mši svaté v 10:00 hodin v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi. Důvodem udělení toho řádu je skutečnost, že díky úsilí Milana Nováka byla v roce 2003 znovu obnovena Národní svatováclavská pouť, která se opět otevřela věřící i nevěřící společnosti a v průběhu následujících let se stala přední duchovní akcí v Čechách a hlavní událostí státního svátku svatého Václava. V letošním roce se jí zúčastnil také papež Benedikt XVI.

Papežský Řád sv. Řehoře Velikého (L´Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno) patří mezi pět vyznamenání, která uděluje sám Svatý otec. Řád ustanovil roku 1831 papež Řehoř XVI. s tím, že má být udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce“. Heslem řádu je „Pro Deo et Principe“ (Pro Boha a vládce). Nositelé tohoto ocenění se stávají členy řádu s titulem „rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého“. Řád je rytířským řádem jezdeckým. Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od roku 1994 mohou toto vyznamenání obdržet také ženy, které se stávají „dámou Řádu sv. Řehoře Velikého“.

Řádovou dekorací je osmihrotý kříž, zlatý s červeným smaltem, s podobiznou sv. Řehoře Velikého na aversu, na reversu nese řádové heslo. Civilní kříže jsou převýšeny zeleným věncem, vojenské kříže zlatou zbrojí, nosí se zavěšeny na červené stuze se zlatými kraji. Rytíři civilního stavu mohou nosit řádovou uniformu, černo-zelený klasicistní frak lemovaný a vyšívaný stříbrem se vzorem dubových listů, černý dvourohý klobouk s papežskou kokardou a kord, rytíři stavu vojenského řádový kříž zavěšují na svou služební uniformu. Ženy uniformu nenosí.

Na rozdíl od jiných rytířských řádů nevyplývají z členství v Řádu sv. Řehoře žádné zvláštní povinnosti ani privilegia, kromě práva vjet v sedle dovnitř basiliky sv. Petra ve Vatikánu, práva, jehož však již dlouhou dobu nikdo z rytířů ani dam nevyužil. Na půdě Vatikánu je ovšem Švýcarská garda povinna Rytířům Řádu sv. Řehoře Velikého salutovat.

V minulosti byl u nás tento řád udělen např. také bývalému rektorovi Univerzity Karlovy prof. Ivanu Wilhelmovi za jeho zásluhu o reformu Katolické teologické fakulty a opětného začlenění této fakulty mezi ostatní instituce UK. Řád sv. Řehoře Velikého obdržel také někdejší děkan Fakulty sociálních věd UK prof. Lubomír Mlčoch za příkladný křesťanský život aktivního laika v naší společnosti i za práci pro církev anebo prezidentka Radia Svobodná Evropa paní Olga Kopecká-Valeská za zásluhy o obranu náboženské svobody a křesťanských hodnot za totality a za podporu ekumenismu v dnešní společnosti. (ap)

17. 12. 2009