Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pařížská setkání arcibiskupa Duky

Hlavní motivací návštěvy arcibiskupa Dominika Duky a členů redakční rady Salve v Paříži byla debata v centru Collège des Bernardins na téma Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti. Velký úspěch sklidilo osobní svědectví pražského arcibiskupa o problému kněžské kolaborace s StB. Vedle Dominika Duky, který načrtl i celkový rámec této bolestné problematiky a současné právní i církevní možnosti jejího řešení, promluvil prof. Albert-Peter Rethmann, ředitel Institutu pro světovou církev a misii z Frankfurtu nad Mohanem, a polský dominikán Tomasz Dostatni, ředitel nadace Ponad Granicami.

Prof. Rethmann přednesl úvahu nad typologií motivů, které vedly kněze ke spolupráci s totalitním systémem. Dostatni ukázal na třech konkrétních příkladech spolupráce polských kněží obtížnost jednoznačných závěrů a morálního hodnocení těchto jevů. Za francouzskou stranu promluvil historik Henry Rousso a světící biskup Mons. Eric de Moulins-Beaufort.

Následovala otevřená debata, v níž se za přítomnosti velvyslankyně ČR ve Francii Marie Chatardová a velvyslance Francie v ČR Pierra Lévyho v auditoriu otevřela zajímavá otázka po nositelích národní paměti. Setkání vynikajícím způsobem moderoval Antoine Arjakovski, ředitel Institutu ekumenických studií ve Lvově, který do debaty vnesl různé modely vyrovnání se s komunistickou minulostí v bývalé východní Evropě.

Vedle zmíněné debaty se česká delegace setkala s pařížským arcibiskupem, kardinálem André Vingt-Trois, který s Mons. Dukou hovořil o otázkách přítomnosti církve v Paříži a zkušenosti její komunikace s nejširší veřejností, např. v katedrále Notre Dame a či právě v novém centru Collège des Bernardins. Kardinál poukázal na skutečnost, že se podařilo udržet otevřený, úspěšný a přitom biblicky prohloubený směr pařížské církve, který vytyčil kardinál Jean-Marie Lustiger. Rozhovoru se zúčastnil i Mons. Patrick Jacquin, rektor katedrály, se skupinou vedoucích pracovníků.

Pražský arcibiskup se zajímal jak o konkrétní škálu programů v pařížské katedrále (od různých forem bohoslužeb, koncertů až po intenzivní průvodcování a promítání filmů v samotné katedrále), způsoby její organizace, tak o vzdělávání a formaci seminaristů. Předmětem hovoru byla i současná papežova iniciativa Nádvoří národů, která právě v Paříži již proběhla a která se má uskutečnit i v Praze.

Řada intenzivních setkání těchto několika dní otevřela mnoho podstatných témat. V centru pozornosti vždy stála otázka po otevřeném dialogu církve se současným světem a kulturou. V rámci budoucí spolupráce center Collège des Bernardines, Dominikánská 8 a CTU se hovořilo o prohloubení otázek po současné antropologii, sekularismu a problematice předávání paměti. (ctu)

27. 05. 2011