Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pařížský arcibiskup se setkal s prezidentem Klausem

Dopoledne se pařížský arcibiskup zúčastnil konference o minulosti, současnosti a budoucnosti katedrál v Paříži a v Praze. Smyslem celé konference byla vzájemná inspirace s ohledem na oživení fenoménu katedrály. Jak řekl pařížský arcibiskup, katedrála nikdy nebyla pouze větším farním kostelem, ale jako místo, kde biskup shromažďuje své věřící, také prostorem pro vyjádření těch nejvážnějších pohnutek národa. Katedrála má být podle kardinála Vingt-Trois otevřena všem, včetně turistů, kterým v Paříži raději říkají „návštěvníci“. Nikdo totiž nemůže vědět, co člověka do katedrály v hloubi duše přivádí.

Kromě pařížského arcibiskupa na konferenci promluvila také ředitelka Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky PhDr. Ivana Kyzourová. Zatímco ta hovořila o památkové péči a nikdy neutuchající práci na katedrále, ThDr. Jiří Svoboda, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, promluvil o liturgii a životě uvnitř katedrály. O vzájemných vztazích a vlivu francouzských katedrál na stavbu pražského chrámu promluvil prof. Jiří Kuthan, spoluautor nedávno vydané objemné knihy o svatovítské katedrále. O současných česko-francouzských vztazích s ohledem na církevní rovinu pohovořil francouzský velvyslanec v Praze Pierre Lévy.

Dopolední setkání shrnul pražský arcibiskup Dominik Duka. Mimo jiné řekl, že je to vůbec poprvé, co je pařížský arcibiskup přijat také prezidentem naší republiky. Kardinál André Vingt-Trois je třetím pařížským arcibiskupem, který navštívil v novějších dějinách naši zemi. V roce 1935 zde jako papežský legát pobýval kardinál Verdier a v roce 1989 kardinál Lustiger, který se v katedrále sv. Víta omluvil za mnichovský diktát. Jak připomněl pražský arcibiskup, byli to právě francouzští katolíci, kteří významně přispěli k odmítnutí mnichovské smlouvy ze strany Vatikánu.

Večer pařížský arcibiskup celebroval v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěchamši svatou. Při liturgii zazněla Lužanská mše D-dur Antonína Dvořáka ve verzi s orchestrem a zpěvem diecézních sborů, které se ve svatovítském chrámu setkají v předvečer svátku sv. Cecilie, patronky hudebníků. Orchestr řídil ředitel kůru a dómský varhaník Josef Kšica.

Pařížský arcibiskup zavítal do Prahy na reciproční návštěvu na pozvání pražského arcibiskupa Dominika Duky. Ten navštívil Paříž spolu se zástupci redakční rady teologické revue Salve a pražské Katolické teologické fakulty UK v květnu roku 2011. Smyslem vzájemných kontaktů je mimo jiné snaha inspirovat se životem pařížské katedrály. Při debatě s týmem lidí, kteří organizují bohatý duchovní život katedrály Notre Dame, načerpal pražský arcibiskup na jaře mnoho zajímavých podnětů pro život katedrály pražské, o jejíž oživení se snaží. (Aleš Pištora)

21. 11. 2011