Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pastorační centrum sv. Tomáše slaví 10 let

Farní oslavy 10. výročí otevření centra sv. Tomáše se zúčastní rovněž kněží, kteří působili v Dobříši, aby společně zavzpomínali na aktivity s centrem spojené. Mezi jinými to bude také P. Stanisław Góra, zakladatel centra, který od začátku počítal s tím, že část zodpovědnosti za jeho provoz převezmou sami farníci. Tento důležitý rys centra vyzdvihuje také P. Michal Němeček, který v Dobříši donedávna působil jako farář.

Vybudování Pastoračního centra sv. Tomáše podle projektu Ing. arch. Hanuše Härtela bylo pro život farnosti významným přínosem. Objekt nahradil faru, jejíž technický stav na počátku 90. let 20. století byl kritický. P. Góra nastartoval řadu aktivit, z nichž se mnohé dále vyvíjejí. Pastorační centrum tak od začátku plní roli nejen sídla farnosti, ale i přednáškového centra, místa výuky náboženství, prostoru pro společná setkání. Pořádají se zde besedy, výstavy, koncerty, divadlo, společenské večery a další. Speciální program je zaměřen na děti a mládež. Součástí komplexu jsou i dvě hřiště či knihovna pro děti i dospělé.

„Z těch významnějších aktivit bych zmínil např. zimní seminář, kterého se účastnili nejen farníci, ale i lidé z širokého okolí. Jde o postní vzdělávací cyklus seminářů, které mají nějaké společné téma. Vyjmenovat by ale bylo možné celou řadu dalších aktivit,“ přibližuje zaměření centra P. Němeček a dodává: „Důležité je, že centrum slouží nejen farníkům, ale i celému městu. Existuje zde hezké propojení mezi farníky ostatními obyvateli města.“ (Aleš Pištora)

12. 09. 2011