Vyhledávání Menu

Pastorační plán na školní rok 2016-2017

63846V roce 2014 vydala Arcidiecéze pražské pětiletý pastorační plán. Na každý rok se připravuje konkrétní aplikace tohoto plánu. Lze stáhnout zde.

Základním tématem školního roku 2016 - 2017 bude vzdělanost a rodina. Patronem tohoto roku se stal sv. Vojtěch. Hlavní pastorační důrazem je školství a to jak obecně tak ve vztahu k církevním školám. A pomoc a podpora rodinám, zvláště v oblasti výchovy dětí, katecheze dětí a svědectví víry jejich rodičů.

Cíle:

1) Reflektovat výuku náboženství ve farnostech a podpořit katechety v jejich práci.

2) Nabídnout faktickou pomoc a podporu rodinám.

3) Podpořit rodiny s dětmi v rodinné katechezi, společné modlitbě a četbě Písma svatého.

4) Zkvalitnění příprav na manželství a realizace doprovázení novomanželů.

5) Nabídka užší spolupráce farností se školami.

6) Využití podnětů vzešlých ze synody o rodině shrnutých v exhortaci papeže Františka Amoris laetitia.

7) Zapojit farnosti do modlitby za nové uspořádání kněžské formace.

Data uvedená v tabulce dokumentu mohou být podle okolností ještě upravena!

21. 06. 2016