Vyhledávání Menu

Pastýřské listy k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR

Pastýřské listy biskupů Čech a Moravy vztahující se k připravované návštěvě papeže Benedikta XVI. v Praze, Brně a Staré Boleslavi: 1. pastýřský list (na neděli 19. dubna) tuto návštěvu oznamoval, 2. o víře (na neděli Nejsv. Trojice), 3. o naději (na neděli 28. června 2009), 4. o lásce (na neděli 9. srpna 2009) a 5. k zahájení novény před příjezdem Svatého otce (na neděli 6. září 2009). Žádáme duchovní správce, aby s jejich zněním seznámili věřící příslušným způsobem a ve stanovenou dobu.
21. 08. 2013