Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pastýřský list k přípravám 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje

Pastýřský list, kterým se vyhlašuje pastorační program přípravy na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

Bratři a sestry,

vstoupili jsme do postní doby, která má být dobou intenzivnějšího duchovního života. Připravujeme se na hlavní svátky liturgického roku, na Velikonoce. V tomto čase také chceme zahájit delší přípravu na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje, které oslavíme roku 2013. Slavená výročí nemusí být jen příležitostí ke vzpomínání na dávné události, ale mohou být pro nás impulsem k jednání v současnosti. I my bychom chtěli pochopit výročí příchodů svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, jako impuls k prohloubení naší víry a k jejímu přibližování lidem, kteří žijí okolo nás. Proto připravila Biskupská konference pastorační program, který Vám teď v zásadních rysech předkládáme. Tento program by pro nás měl být inspirací a vodítkem v dalších létech. V naší arcidiecézi také navazuje na program obnovy farnosti, který byl po několik let trvalým úkolem pro celou pražskou arcidiecézi.

Vstupní rok přípravy, kterým je rok letošní, chceme věnovat především Písmu svatému, které našim předkům zpřístupnili slovanským překladem svatí bratři Cyril a Metoděj. Navazujeme tak na důležitý bod z programu obnovy farnosti, který probíhal v naší arcidiecézi. Dnes je dostupná řada překladů Písma a další literatura, která čtení Písma i porozumění biblickým textům usnadňuje. Proto vás povzbuzujeme, abyste zvláště v tomto roce často otevírali Písmo svaté, především evangelia. Tak budeme blízko Kristu, svému mistru, budeme mu naslouchat a jako učenliví žáci se budeme snažit uvádět jeho slova v činy. Pomohou nám také různé biblické programy pro osobní čtení Písma i pro práci s Písmem ve společenství.

Tříletí přípravy opřeme také o to, co křesťana charakterizuje. Nikdo z nás se křesťanem nenarodil, křesťanem se z Boží milosti každý stal. Svátostně jsme byli plně uvedeni do křesťanského života iniciačními svátostmi, tedy křtem, biřmováním a eucharistií. Po celý život máme prohlubovat pochopení a prožívání těchto tří svátostí. Proto se jim věnujeme postupně, každý rok jedné. V tomto roce budeme mít na zřeteli především křest. Právě teď nás celá postní doba svou liturgií připravuje k jeho obnově, kterou dovršíme v liturgii velikonoční vigilie.

Půst je doba příhodná pro prohloubení života víry. Přejeme vám, abyste si dokázali pokud možno denně udělat chvilku ztišení, na kterou se budete těšit, chvilku setkání s Ježíšem, kdy v duchu usednete k jeho nohám jako jedni z učedníků a přečtete si několik řádků z evangelia. Přijměte slova evangelia jako slova, adresovaná právě vám a pokuste osobně Pánu odpovědět. Možná při tom objevíte otázky, které vás přivedou k dalšímu hledání odpovědí. Tak půjdeme za Kristem společně. Velikonoční oslava našeho vykoupení a Kristova vítězství bude pro nás novým obdarováním.

Na společnou cestu všem ze srdce žehnáme

Váš biskup kardinál Miloslav Vlk

a ostatní biskupové Čech a Moravy

01. 03. 2010