Vyhledávání Menu

Pat Collins: Jak se dělá misie


V souvislosti s přípravou Dnů víry pořádá pražské arcibiskupství 7. března 2015 od 9.00 do 17.00 hodin v prostorách kostela sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6) seminář pod vedením irského řeholníka P. Patricka Collinse s názvem „Jak se dělá misie?“. Na semináře je potřeba se předem přihlásit.


88552


Přednášky irského misionáře se budou týkat základních předpokladů pro přípravu městské misie. V pěti zamyšleních se bude P. Collins věnovat konkrétním tématům, jako jsou modely evangelizace, konverze jako cíl nové evangelizace, služba modlitby a evangelizace, pět překážek šíření Radostné zvěsti anebo evangelizaci „nevěřících“

P. Pat Collins CM je vincentinský kněz z Irska, uznávaný kazatel na mezinárodních konferencích, hudebník, spisovatel a univerzitní profesor. Ve svých knížkách, přednáškách a seminářích o spiritualitě, psychologii a kontemplativním životě inspiruje mnohé posluchače a čtenáře. Po mnoho let je zapojený v ekumenickém hnutí, charismatické obnově a v Nové evangelizaci v Irsku. Je spoluzakladatelem společenství Nové jaro v Dublinu, kde v současné době též žije a přednáší.

„Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze. Uskuteční se v termínu 30. května - 6. června 2015 na území celého hlavního města. Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. Více na http://dnyviry.evangelizace.cz. (Aleš Pištora)

08. 09. 2017