Vyhledávání Menu

Pátek 19. 8. 2016

 Pátek 19. 8. 2016

Dnešní den začal poněkud obvykle, ale obvyklý nebyl.
Začali jsme jako vždy. Budíček´, rozcvička a poté snídaně. Po snídani jsme měli úžasnou příležitost posilnit se svátostí smíření. Poté následoval výlet. Rozdělili jsme se na dvě party. Jedna parta šla z ..... a druhá z Ratají a sešli jsme se v Sudějově, kde jsme společně slavili mši sv. Během cesty jsme museli splnit 2 úkoly. Namalovat obrázek pomocí přírodnin a také sesbírat určité plody. Po mši proběhla bitva. Klasicky. Poté co jsme v bitvě Filištýny zamordovali, tak jsme se odebrali do svého stanoviska v Zásmukách.

Kmen Šimeon.

Pátek 19. 8. 2016

19. 08. 2016