Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Patnácté výročí posvěcení kostela ve Strašnicích

Součástí oslav bude koncert, na kterém vystoupí katedrální varhaník pan Josef Kšica, na harfu zahraje pan Lukáš Dobrodinský a na flétnu pan Vít Homér. Současně se připravuje také výstava, která bude mapovat historii farnosti. Kromě výročí posvěcení kostela si totiž farníci ve Strašnicích připomínají také osmdesát let od zrodu farnosti, která vznikla 1. října 1929 vyčleněním z farnosti svatého Rocha v Praze - Olšanech.

Místní farář P. Jan Balík k tomuto dvojímu jubileu říká: „Jsme především vděčni Bohu za to, že máme hezký kostel, ale také za to, že je naplněn živým farním společenstvím.“ To při těchto oslavách přivítá také hosty z německého Lappersdorfu (obce ležící blízko Regensburgu), kteří do Prahy jezdí pravidelně od roku 1968. Pražská farnost s německými přáteli, kteří před patnácti lety pomohli získat peníze na vybudování nového kostela, udržuje živý kontakt. K vidění pro všechny hosty bude obrazová dokumentace z výstavby kostela, model stavby i farní kronika. Umělecká díla, která zdobí kostel, představí jejich samotní autoři.

Ve čtvrtek 25. června 2009 od 19:00 hodin pořádá farnost v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie slavnostní koncert u příležitosti 15. výročí posvěcení kostela. Na varhany zahraje Lucie Žáková a na trubku Miroslav Kejmar. Zazní skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, F. Schuberta, J. S. Bacha, Z. Pololáníka a dalších. Záštitu nad koncertem převzal starosta Městské části Praha 10 Mgr. Vladislav Lipovský.

Základní kámen nového chrámu posvětil papež Jan Pavel II. při své návštěvě Československa v Bratislavě dne 22. dubna 1990. K zahájení stavby došlo 11. listopadu 1992 a po devatenácti měsících byl chrám hotov, takže mohl být 17. června 1994 posvěcen. Farní kaple, která sloužila 64 let duchovní službě byla proměněna na farní sál, ve kterém se konají nejrůznější aktivity.

Konstrukce kostela podle návrhu architekta Jindřicha Synka je netradiční. Celá stavba "visí" na sloupu uprostřed a je zakončena křížem ve výšce 25 m jako dominantou. Na tomto hlavním dřevěném sloupu jsou zabudovány čtyři vazníky; dva jsou prosklené, dva plné. Strop tvoří zkřížené latě vytvářející síť. Chrám je trojboký jehlan, přičemž jeho vnitřní prostor je polovinou tohoto jehlanu. Půdorys je rovnoramenný trojúhelník. V rozích chrámu jsou dvě okna. Vitráž vlevo u křtitelnice představuje sv. Wolfganga (dar biskupství Regensburg, autor Josef Guggenberger). Vpravo je sv. Anežka Česká (autorka Jaroslava Fenzlová).

Moderně pojatý interiér působí dojmem širokého otevřeného prostoru a k příjemnému teplému pocitu přispívá konstrukční materiál - dřevo. Křtitelnice má zvláštní charakter - tvoří ji tři bloky pískovcových kvádrů. Jako Mojžíš vyvedl vodu ze skály pro záchranu izraelského národa před smrtí žízní, tak křestní voda zachraňuje pro věčný život. Vedle oltáře je ambon ve tvaru samorostu, na kterém jsou symboly čtyř evangelistů. Socha Panny Marie - Immaculaty, stojící nalevo od ambonu, je dílem sochaře Radoše Cvrčka a je zpracována z dvakrát pálené hlíny. Na obou bočních stěnách kostela jsou na hrubé omítce umístěny kovové reliéfy Křížové cesty od Pavla Vance.

Vlastní pískovcový oltář má podobu nedopracovaného kvádru vyjadřující myšlenku, že Kristus je kámen nárožní, který stavitelé odhodili - neopracovali. Na druhé straně oltáře je svatostánek z lepeného skla, který krásně září ve slunečním svitu. Za svatostánkem je mříž se symboly Kristova utrpení (bičování, křižování, trnová koruna). Nad oltářem visí dřevěný kříž - dřevořezba od Jaroslava Hylase. Vpravo od oltáře je sklem oddělený prostor pro matky s dětmi. (ap, www.farnoststrasnice.cz)

17. 06. 2009