Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Patří studium teologie i do 21. století?

P. Prokop Brož, Th.D., který působí na Katedře fundamentální a dogmatické teologie, se narodil v roce 1972 v Náchodě. Po maturitě studoval filosofii a teologii na Papežské Lateránské Universitě v Římě. Kněžské svěcení přijal v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové v roce 1997 a poté působil v duchovní správě. Mezi lety 2001–2003 se na  Papežské Universitě Gregoriana v Římě zabýval pojetím církve u Hanse Urse von Balthasara a získal licenciát. Od roku 2003 působil jako odborný asistent na katedře systematické teologie KTF UK a v následujících letech byl také fakultním kaplanem. Doktorské studium ukončil disertační prací na téma „Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera“.

Prokop Brož je od roku 2007 sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Je autorem mnoha článků a učebních textů z oboru ekleziologie, christologie či patristiky. Překládá z italštiny a němčiny (např. Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI.). Je členem redakce Perspektiv a členem Asociace italských teologů. (Aleš Pištora)

28. 01. 2011