Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Patronka Uruguaye na Vyšehradě

Dřevěnou sošku z amerického cedru zobrazující neposkvrněné početí Panny Marie přivezla do České republiky sama velvyslankyně Diana Espino de Papantonakis. V den, kdy Uruguay slaví svátek své patronky, umístí pražský arcibiskup kopii sochy z 18. století v bazilice sv. Petra a Pavla.

Socha byla vytvořena příslušníky indiánského kmene Guaraní (od něho také pochází název Uruguaye), kteří ji uctívali ve svém chrámu v uruguayském městě Florida. Na začátku 19. století celou Jižní Ameriku zachvátily války za autonomii. Hnutí za nezávislost v oblasti místokrálovství Río de la Plata bylo ovlivněno oslabením Španělska, ale také soupeřením Francie a Velké Británie. Významný byl vliv americké a francouzské revoluce. Ti, co toužili po nezávislosti, se modlili právě k této soše Panny Marie.

Snahy vlivného José Gervasia Artigase, kolem kterého se sjednotila několikatisícová armáda venkovanů, skončily porážkou. V březnu 1825 malá skupina v Buenos Aires žijících Uruguajců uspořádala dobrodružnou "kapesní revoluci", která dostala název "Výprava 33 Uruguajců". Mezi nimi se našlo také několik bývalých Artigasových spolubojovníků. Tato malá skupina se vylodila na Východním břehu a záhy se kolem sebe shromáždila velkou skupinu podporovatelů z řad místního obyvatelstva a oblehla Montevideo, kontrolované Portugalci respektive Brazilci. Dne 25. srpna 1825 byla vyhlášena samostatnost a soška Panny Marie z Floridy se stala Pannou Marií Třiceti tří.

Diplomatické vztahy s Uruguayí byly navázány před 90 lety. První velvyslanec v Montevideu byl jmenován roku 1935. Od roku 2009 je naše mise v Montevideu uzavřena a její působnost je přenesena do Buenos Aires, a to přesto, že se hlavní město Uruguaye letos stalo sídlem latinskoamerického parlamentu „Parlatin“. (Aleš Pištora)

02. 11. 2011