Vyhledávání Menu

Paulínky představí český překlad papežské exhortace o rodině


Ve středu 7. září 2016 se v pražském knihkupectví Paulínky (na Jungmannově nám. 18) při příležitosti vydání českého překladu uskuteční od 17.00 hodin prezentace postsynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině „Amoris laetitia“ (Radost z lásky).


67146

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk


Pozvání přijali překladatel dokumentu a biblista vyučující na Katolické teologické fakultě UK doc. Jaroslav Brož, vedoucí katedry pastorálních oborů na KTF UK doc. Aleš Opatrný a vedoucí Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském PhDr. Jana Šilhavá.

„Amoris laetitia“ je postsynodální apoštolskou exhortací „o lásce v rodině“. Ne náhodou byla papežem podepsána 19. března, kdy si katolická církev připomíná sv. Josefa. Text zahrnuje výsledky dvou synod o rodině (2014 a 2015) a obsáhle cituje jejich závěry, stejně jako dokumenty a učení různých papežů o rodině. Jako tomu však bylo již i u předchozích dokumentů papeže Františka, využity jsou i příspěvky různých biskupských konferencí (Keňa, Austrálie, Argentina…) a citace významných osobností jako Martina Luthera Kinga nebo Ericha Fromma. Apoštolská exhortace je rozsáhlá a zároveň velmi konkrétní. (www.cirkev.cz)

Plakát

Aleš Pištora 16. 08. 2016