Vyhledávání Menu

Paulínky představí papežskou exhortaci

Nakladatelství Paulínky zvou na prezentaci českého překladu papežské exhortace „Evangelii gaudium“ (Radost evangelia), která se koná 6. února 2014 od 17.00 hodin v refektáři františkánského kláštera (Jungmannovo nám. 18, Praha 1). O svůj pohled na dokument se podělí biskup Václav Malý a evangelický farář Zdeněk Susa.

Apoštolská exhortace papeže Františka na jedné straně reflektuje závěry loňského synodu o nové evangelizaci, na straně druhé představuje témata, která papeži Františkovi leží zvlášť na srdci. Dokument se člení do pěti kapitol, jejichž společným základním motivem je radostné hlásání evangelia. Církev nesmí upadnout do sebezahleděnosti, ale účelem každé obnovy musí být misie. V samotném jádru evangelia je péče o druhé a především o ty nejslabší a chudé. Exhortaci je vlastní soustředění se na soužití na zemi (Bůh si přeje štěstí svých dětí také na této zemi) a neustálý ohled na vlastní konání (Církev neevangelizuje, pokud se sama nenechává ustavičně evangelizovat). Více na www.paulinky.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 02. 2014