Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Píseň sestry Anežky a bratra Františka

Ekumenické modlitbě i koncertu budou přítomni nejvyšší představitelé církví v České republice. Promluví primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Pozvání přijali pražsští starostové, ředitel Městské policie hl. m. Prahy Vladimír Kotrouš, zástupce ředitelství Policie ČR a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Miroslav Štěpán.

Hudební skladatel a dirigent Petr Fiala oratorium napsal v roce 1989 při příležitosti svatořečení Anežky České pro recitátorku, soprán, mužský sbor a varhany na texty brněnské básnířky Zuzany Novákové - Renčové. Skladba zazní v podání Českého filharmonického sboru Brno.

Tématem oratoria je fiktivní rozhovor Anežky Přemyslovny se svatým Františkem z Assisi. I když se oba tito velikáni křesťanských dějin Evropy nikdy osobně nesetkali, jejich poselství je aktuální i pro člověka 21. století. Oratorium hudebně těží z dialogu recitátorky (Anežka) a mužského sboru (František) a to vše je ozvláštněno zvukem varhan a dvěma áriemi sólového sopránu. Celá skladba vrcholí připomínkou svatováclavského chorálu. Účinkovat budou: Ivana Valešová - recitace, Hana Škarková – soprán, Martin Jakubíček – varhany, Český filharmonický sbor Brno (mužský sbor). Řídí Petr Fiala.

Program ekumenických oslav státního svátku začíná 27. října, ale vrcholí jako obvykle 28. října, kdy se dějiště Modlitby za domov přesune k úpatí hory Říp do obce Krabčice. Ekumenická rada církví již popáté pořádá shromáždění Modlitba za domov, které se symbolicky uskuteční na úpatí hory Říp a nabídne celodenní program pro všechny napříč generacemi a vyznáními. V letošním roce se na oslavách podílejí také Arcibiskupství pražské a Metropolitní kapitula u sv. Víta.

Každý ročník Modlitby za domov je věnován určitému souvisejícímu tématu, letos bude v centru dění otázka svobodné volby. Podtitul "Svoboda je volba!?" vzešel z inspirace biblickým veršem Gal 5, 13: “Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.".

V zahradě Diakonie v Krabčicích vyroste malé městečko se stany, stánky a pódiem. Církve a dobročinné organizace představí na stáncích svou činnost a výrobky chráněných dílen. Připraven je také program hudební a divadelní. Prostor bude věnován společným modlitbám, přímluvám nebo rozhovorům na téma svobody s významnými představiteli církví. Součástí je také program pro rodiny s dětmi “Rozhodni se správně”, při němž si mohou děti a rodiče vyzkoušet vzájemnou spolupráci. V 15.00 hodin v evangelickém kostele v Krabčicích zahájí moderátoři Martina Kociánová a biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal pořad Modlitba za domov věnovaný tématu „Svoboda je volba!?“. Přímý přenos je možné sledovat na České televizi. Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Zuzana Dvořáková, Aleš Pištora)

20. 10. 2011