Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Plnomocné odpustky na výročí lurdského zjevení

Dekretem kardinála Jamese Francise Stafforda, hlavního penitenciáře Apoštolského stolce, vyhlásila 5. 12. 2007 Apoštolská penitenciarie jménem papeže Benedikta XVI. možnost získání plnomocných odpustků všem účastníkům oslav jubilejního 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. Odpustky se udělují v souvislosti s jubilejním rokem, který začal v sobotu 8. 12. 2007 a potrvá do téhož data roku 2008.

„Uctíváním blahoslavené Panny Marie v místě, ‚na kterém spočinula její noha‘, přivádí věřící k čerpání posily ze svátostí, k pevnému odhodlání vést nadále křesťanský život a k chápání významu církve,“stojí v úvodu dekretu.

Plnomocné odpustky může získat každý věřící, a to buď po celý rok v místě zjevení v Lurdech, nebo v týdnu od 2. do 11. února 2008 v kterémkoliv místě uctívajícím Pannu Marii Lurdskou.

A) V době od 8. 12. 2007 do 8. 12. 2008 získá plnomocné odpustky ten, kdo při zachování obvyklých podmínek navštíví čtyři místa související s životem svaté Bernadetty Soubirousové v Lurdech (nejlépe v tomto pořadí):

• křtitelnici ve farním kostele, kde byla Bernadetta pokřtěna,

• dům Soubirousových,

• jeskyni Massabielle, kde došlo ke zjevení,

• nemocniční kaplí, kde Bernadetta obdržela první svaté přijímání.

Na každém místě má poutník setrvat v modlitbě „po přiměřenou dobu“ a rozjímání uzavřít modlitbou Otče náš, Vyznáním víry a jubilejní či jinou mariánskou modlitbou.

B) Ve dnech od 2. do 11. února 2008 získá plnomocné odpustky každý, kdo při zachování obvyklých podmínek navštíví v jakémkoliv kostele tzv. „lurdskou jeskyni“ či zobrazení Panny Marie Lurdské určené k veřejné úctě a setrvá zde v modlitbě a zbožném rozjímání, které uzavře modlitbou Otče náš, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie.

Obvyklými podmínkami na získání odpustků jsou svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce.

Dekret také doplňuje, že ti věřící, kteří nemohou výše zmíněné úkony provést „pro nemoc, stáří nebo z jiného přiměřeného důvodu“, získávají plnomocné odpustky, pokud v období od 2. do 11. února s úmyslem splnit co nejdříve obvyklé podmínky navštíví výše zmíněná místa duchovně, pomodlí se dané modlitby a „v důvěře svěří své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii.“


Jiří Gračka, Tiskové středisko ČBK

30. 01. 2008