Vyhledávání Menu

Po stopách kněze Petra do italského Orvieta


Jeden z největších církevních svátků, svátek Corpus Domini, který se slaví po celém světě, má české kořeny. Svátek byl vyhlášen v 13. století poté, co byl český kněz Petr putující z Prahy do Říma svědkem zázraku. Štafetová pouť připomíná tyto události.


60876

FOTO: wikipedia.org


V orvietské katedrále asi 100 km na sever od Říma uchovává místní církev památku na velký eucharistický zázrak. Odehrál se roku 1263 v nedaleké Bolseně. Petr zde sloužil mši svatou. Kněz trpěl podle legendy velkými pochybnostmi. Kladl si mnohé otázky o přítomnosti Krista v eucharistii. Nekvašený chléb, hostie, se během mše celá, kromě míst, kde ji kněz držel prsty, proměnila v tělo a zbrotila se krví. Věc se neutajila a brzy byla celá událost zkoumána papežskou komisí. Následujícího roku vyhlásil papež Urban IV. svátek Božího Těla, Corpus Domini.

 

Štafetová pěší pouť se letos koná již podesáté. K mladým lidem z Česka i Itálie se přidávají další poutníci a k účasti je zvána široká veřejnost. Štafeta získává rok od roku na oblibě. Trasa vede mnoha českými obcemi. „Letošní štafeta odstartuje v neděli 15. května ráno ze Staroměstského náměstí,“ informuje ředitel Arcidiecézní charity Praha, spolupořadatel akce, „bude pak na našem území pokračovat celý týden až do neděle 22. května, kdy poutníci překročí rakouské hranice. Do italského Orvieta pak doputují v neděli 29. května na velkolepou slavnost v místní katedrále, kterou na televizních obrazovkách sleduje celá Itálie.“

 

Každý den ujdou poutníci přibližně 30 až 40 kilometrů. Během poutě navštíví řadu zajímavých kulturních památek. Štafeta je nejen sportovní a společenskou událostí. Vrací naši pozornost k duchovnímu základu našeho bytí. Arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka věnoval štafetě svou záštitu a vyjádřil přání: „Petr pochyboval a kladl si mnohé otázky. Kéž by se toto tázání pražského kněze Petra ze Středověku stalo součástí našeho života a naši spoluobčané, nejenom sportovci se ptali. Ptali se po smyslu života, po smyslu a významu vesmíru.“

Jan Dlabač 19. 05. 2016