Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Po svém příletu se kardinál Duka pokloní sv. Vojtěchu

Před pražskou katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha kardinála Duku v 10.30 hodin uvítají členové Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Za znění zvonů vstoupí arcibiskup Duka v jejich doprovodu poprvé jako kardinál do svatovítského chrámu. Za zpěvu litanií k národním patronům vstoupí do Chórová kaple, kde spolu s kanovníky uctí ostatky sv. Vojtěcha a povede modlitbu Sexty.

V 11.30 hodin se na Pražském hradě pražský arcibiskup kardinál Duka setká s prezidentem republiky Václavem Klausem. Ve 14.00 hodin se kardinál Duka setká v Arcibiskupském paláci s novináři. (Aleš Pištora)

20. 02. 2012