Vyhledávání Menu

Pochod pro život projde centrem Prahy

V sobotu 21. března 2015 bude ve 14.15 hodin na pražském Mariánském náměstí zahájen XV. Národní pochod pro život. Jeho součástí je každoročně také mše svatá, kterou bude v kostele u sv. Jiljí od 12.30 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Vlastní Pochod pro život začne ve 14.15 hodin na Mariánském náměstí. Ve 14.30 hodin se průvod vydá centrem Prahy přes Mariánské náměstí - Platnéřská - Křižovnická - Smetanovo nábřeží - Národní třída - 28. října až na Václavské náměstí, kde bude u sochy sv. Václava v 16.00 hodin ukončen.

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a ve spolupráci s odborníky šířit odborné poznatky o souvisejících tématech. Více na http://pochodprozivot.cz. (http://hnutiprozivot.cz/)

Aleš Pištora 19. 03. 2015