Vyhledávání Menu

Pochod pro život opět zaplní Prahu


Šestnáctý ročník Národního pochodu pro život, který letos přinese řadu novinek, se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016. Průvodu městem bude předcházet bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude od 10.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Přímý přenos zajistí televize Noe. Cílem pochodu je upozornit, že i v těžkých životních situacích mohou nastávající matky najít podporu.


58694

Foto: http://hnutiprozivot.cz


„Vždy najdeme řešení, aby každé dítě dostalo šanci prožít svůj život. Chceme, aby každá žena věděla, že v tom nezůstane sama a necítila se nucena k podstoupení potratu. Probouzíme svědomí mužů, aby byli oporou ženám a svým dětem. Potrat není skutečným řešením,“ objasnila Zdeňka Rybová, místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR a vedoucí Linky pomoci.

„Jsem rád, že mohu osobně podpořit iniciativu, která dává naději všem ženám, budoucím matkám. Věřím, že poselství pochodu osloví celou společnost,“ řekl kardinál Dominik Duka. Vlastní program se bude odehrávat na pražském Klárově u metra Malostranská od 12.00 hodin. Vystoupí v něm se svým divadelním představením oblíbený bard z jižních Čech Vítězslav Marčík. Doplní ho vokálně instrumentální soubor gotické, renesanční a barokní hudby Karmína. Národní pochod pro život vyjde z Klárova s transparenty, balónky, vlajkami ve 14.30 hodin směrem do centra města. Modlitbou za český národ, k níž přijali pozvání zástupci církví a společenství, bude program zakončen na Václavském náměstí u sochy sv. Václava v 16.30 hodin.

První ročník Pochodu pro život, které se konají například také na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Francii, Británii, Španělsku, Rumunsku, Itálii, Belgii, Holandsku, Švýcarsku či Irsku, se v České republice konal v roce 2001. Tehdy se ho účastnilo 700 lidí, loni už jich bylo více než 2500. Pochody jsou reakcí na alarmující statistiky, podle nichž podstoupilo v České republice jen v roce 2015 na potrat 20 393 žen. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR uvádí, že v roce 2014 přes 17 tisíc žen podstoupilo potrat ze sociálních důvodů. Tato čísla poukazují na to, že ženy čekající nečekaně dítě nemají dostatek podpory ze strany nejbližšího okolí ani společnosti.

Těhotným ženám nabízí Hnutí Pro život ČR pomoc prostřednictvím projektu s názvem "Nesoudíme. Pomáháme", který podporuje 30 českých měst a obcí i řada českých osobností. Angažují se v něm dobrovolníci z celé republiky, kteří distribuují informační letáky do gynekologických ambulancí, nemocnic, poliklinik, ale i na další veřejně dostupná místa. Hnutí Pro život ČR provozuje bezplatnou Linku pomoci. Na telefonním čísle 800 108 000 poskytují těhotným ženám rady psycholožky a konzultantky se speciálním proškolením v krizové intervenci. Jen v loňském roce poradna pomohla 305 klientkám. Pod tlakem bylo v době těhotenství 25 procent žen, více než 37 procent se jich ale na linku pomoci obrátilo až po potratu, k němuž ženy přemluvil jejich partner, nebo se pro něj rozhodly kvůli zastrašování v rodině, obav z budoucnosti, neschopnosti řešit svou tíživou ekonomickou situaci. V sedmi případech šlo dokonce o otevřené násilí ze strany partnera. Poradna poskytuje klientkám terapii postabortivního syndromu, kterou zdravotní pojišťovny v současnosti nehradí. Více na http://hnutiprozivot.cz. (http://hnutiprozivot.cz)

Aleš Pištora 30. 03. 2016