Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pocta poslednímu lidickému faráři Josefu Štemberkovi

Na pořad připravený podle knihy Františka Křeliny "Každý své břímě" (Vyšehrad 1990), kde je P. Josef Štemberka hlavní postavou v příběhu lidické tragédie, zve Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia, Praha-Čakovice. Vstupné je dobrovolné.  

Josef Štemberka se narodil 2. února 1869. V roce 1894 přijal kněžské svěcení. Do farnosti Lidice byl poslán v roce 1909. Po 33 letech svého působení v této farnosti byl při lidické tragédii 10. 6. 1942 popraven spolu s ostatními muži a chlapci. 

Neexistuje jediný svědek, který by dovolil nahlédnout na poslední hodiny prožité ve stodole Horákova statku, kde byl s ostatními lidickými muži P. Josef Štemberka zavřený. Je velmi pravděpodobné, že v této beznadějné chvíli dodával svým farníkům sílu, odvahu i víru a žehnal jim. Skutečností je, a potvrdili to později i samotní esesáci, že lidičtí muži odcházeli před hlavně popravčí čety klidně, zpříma a statečně. Nebyli spoutáni a ani jim nezavazovali oči.

Ke zdi Horákova statku se třiasedmdesátiletý bělovlasý pastýř postavil jako jeden z posledních. Byl mu sice gestapem nabízen volný odchod z obce, ale kněz, žijící třiatřicet let v Lidicích, nabídku nepřijal.

P. Josefu Štemberkovi byl v roce 1992 udělen in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.

Pozvánka (dokument MS Word)Pozvánka 23.0 KB

Foto: Památník Lidice, Wikipedia.cz

(aj)

06. 04. 2009