Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Poděkování za kněžské zvony

Sbírka ve prospěch projektu probíhala také v roce 2010. Dary 223 kněží, opatů, biskupů a arcibiskupů z 21 diecézí a arcidiecézí ze 4 států činily k 31. prosinci 2010 celkem 826 051,- Kč a to včetně darů kněží pražské arcidiecéze. Dva odlité kněžské zvony Panny Marie (514 kg) a sv. Janů (611 kg) jsou od 28. října 2010 umístěny v blízkosti hrobu sv. Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále v Praze, odkud budou odvezeny do Nepomuku. Výdaje za dva větší zvony a srdce, jejich dovoz a režijní výlohy byly uhrazeny ve výši 720.109.- Kč.

Sbírka se konala výhradně mezi kněžími. P. Jan Martin Bejček, který je za celý projekt zodpovědný, ke sbírce řekl: „Tato soukromá kněžská sbírka je vyjádřením úcty sv. Janu, konala se v Roce kněží 2009/10, na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR a u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna. Jde též o projev solidarity spolubratru působícímu v nelehkých podmínkách jihozápadních Čech.“ Seznam dárců a bližší informace o projektu jsou na webové adrese: www.knezskezvony.katolik.cz.

Rovněž v roce 2011 mohou dárci přispět na dva zbývající zvony, tj. zvon c2 sv. Benedikta a Bernarda (bude odlit ke 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna a na památku nepomuckého cisterciáckého opatství, cca 250 tis.) a zvon es2 sv. Josefa (bude odlit k 800. výročí narození sv. Anežky České, cca 150 tis). Přispět lze bankovním převodem daru s uvedením jména a působiště na účet u České spořitelny, a. s.: 1686362093/0800,   IBAN: CZ76 0800 0000 0016 8636 2093. BIC: GIBACZPX. (www.knezskezvony.katolik.cz)

24. 01. 2011