Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Poděkování za rekonstrukci interiéru kostela v Benešově

Po mši svaté se pražský arcibiskup mimo jiné setká také se starostou města Benešov ing. Petrem Koubou a místostarostou ing. Romanem Tichovským. Nejen jim, ale také pracovníků památkového ústavu, patří dík za pomoc při rekonstrukci této vzácné památky.

Oprava interiéru kostela sv. Mikuláše v Benešově, jejíž součástí byla také nová elektroinstalace, byla dokončena celkem nedávno. Celá oprava zahrnující i novou výmalbu stála více jak 600 tisíc korun. Finančně přispělo Město Benešov, soukromí dárci a Arcibiskupství pražské. Veliký kus práce odvedli farníci. Administrátor farnosti P. Gustaw Sikora říká: „Obětavě se podíleli na všech pracích. Připravili kostel k malování, pomáhali s lešením, s obnovou dlažby, lavic a uklízením. Kdybychom měli jejich práci platit, utratili bychom dalších možná i 150 tisíc.“

Kostel sv. Mikuláše na Karlově je nejstarší dochovanou stavbou v Benešově. Stojí na nejvyšším místě výrazného ostrohu nad Benešovským potokem. Byl vybudován ranně goticky ve 2. polovině 13. stol. a ve 3. čtvrtině 14. stol. byl doplněn o nový presbytář. Po velkém požáru v r. 1420 byl tento kostel roku 1583 renesančně přestavěn a další velká přestavba v barokním stylu proběhla na konci 17. století. I přes veškeré přestavby má kostel svatého Mikuláše dochované gotické portály, v presbytáři také lomená okna a křížovou žebrovou klenbu. V bohatě zdobeném interiéru vyniká hlavní oltář a také kazatelna se sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna a obrazy Ignáce Raaba.

U kostela stojí zděná zvonice, původně zapojená do ohradní zdi obklopující kostel. Na vrchu Karlově se dále dochovalo torzo Minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie z 13. století, který vypálili a pobořili v roku 1420 husité. Jen vysoké torzo presbytáře se dvěma hrotitými okny a zbytky kružeb s opěrnými pilíři připomíná jeho tehdejší velikost. Také u tohoto kostela stojí zvonice s malými zazděnými fragmenty architektonických článků kláštera. (ap, www.benesov-city.cz)

13. 11. 2009