Vyhledávání Menu

Poděkování za úspěšnou rekonstrukci Svaté Hory


Od svátku sv. Josefa, 19. března 2016, je ve zkušebním provozu otevřen poutní areál Svaté Hory v Příbrami. V úterý 29. března poděkoval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP těm, co se podíleli na jeho rekonstrukci. Slavnostní otevření celého poutního místa se bude konat 5. června 2016.


58707

Foto: Arcibiskupství pražské


Kardinál Duka na Svaté Hoře poděkoval a předal medaili biskupa Antonína Podlahy za osobní nasazení při realizaci tohoto projektu Ing. Václavu Maršíkovi. Dalších sedmnáct vybraných pracovníků, kteří významně přispěli k rekonstrukci, obdrželi medaili vydanou k mimořádnému Roku milosrdenství vyhlášenému papežem Františkem. Byli mezi nimi zástupci stavební firmy Starkon, odborníci z Národního památkového ústavu, restaurátoři a další specialisté na rekonstrukce památek.

Oprava jednoho z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze a současně národní kulturní památky Svaté Hory v Příbrami probíhala od května 2015 do prosince 2015. Přistoupilo se k ní poté, co bylo v roce 2014 zjištěno, že technický stav areálu se vzhledem k povětrnostním podmínkám, dlouhodobému zanedbání v 2. polovině 20. století a necitlivým zásahům v minulosti neustále zhoršuje. Hlavním záměrem projektu byla nejen stavební a restaurátorská obnova, ale také nové využití areálu pro nově vzniklé kulturní a vzdělávací služby. V květnu roku 2015 bylo staveniště předáno dodavateli stavebních a restaurátorských prací. Projekt byl realizován k 31. prosinci 2015. Celá oprava tedy proběhla velmi rychle, trvala osm měsíců. Projekt může sloužit jako vzor pro obnovu a využití obdobného typu památek.

Svatá Hora se do budoucna stane také místem kultury a vzdělání. Využity budou rozsáhlé prostory poutního areálu. Stálé expozice se zaměří např. na téma Svaté Hory ve výtvarném umění, její stavební vývoj či život v době komunismu. Lidé si budou moci prohlédnout překvapivé nálezy, na které při rekonstrukci archeologové narazili. Vznikne badatelské centrum zaměřené na Svatohorský hudební archiv, budou rozvíjeny rozličné vzdělávací programy.

Svatá Hora u Příbrami je jedním z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Ve svatohorské bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Ta pochází z kaple hradu, který si zbudoval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když mu Příbram daroval roku 1348 Karel IV. Na Svatou Horu sošku přenesli po Třicetileté válce jezuité. Po roce 1648 byl tento cíl velkých poutí přestavěn pod vedením Carla Luraga a v roce 1732 se Svatá Hora stala místem velké barokní slavnosti - korunovace Panny Marie Svatohorské. Od roku 1861 byli duchovní správou tohoto místa pověřeni redemptoristé. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 01. 04. 2016