Vyhledávání Menu

Pohled abrahámovských náboženství na rodinu

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk se 6. listopadu 2013 od 17.00 hodin v Nové aule Husitské teologické fakulty UK (Pacovská 4, Praha 4) zúčastní panelové diskuze zástupců židů, křesťanů a muslimů na téma „Hodnota rodiny v současné společnosti“.

Debaty se kromě kardinála Vlka zúčastní také rabín Karol Sidon, imám Samer Shehadeh, rabín Ron Hoffberg, Mons. prof. Tomáš Halík, dr. Vladimír Sáňka a další. Moderovat ji bude doc. Pavel Hošek. Debatu pořádá neformální společenství „Společný hlas, fórum Židů, křesťanů a muslimů“, které založil doc. Zdeněk Vojtíšek.

Toto společenství se již několik let setkává na univerzitní půdě k rozhovorům a řešení společných záležitostí. Jedním z minulých témat bylo např. rostoucí napětí v české společnosti a možnosti jeho překonání či reflexe svobodných dvaceti let z pohledu představitelů duchovních tradic u nás. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 11. 2013