Vyhledávání Menu

Pojízdný kostel dojel bez nehod


Zájem o křesťanství je, soudě podle popularity Noci kostelů, rok od roku větší. Jen v pražské arcidiecézi bylo zaznamenáno 128.321 návštěvnických vstupů, k čemuž je potřeba připočíst ještě účastníky tramvajové jízdy Prahou. V Praze a okolí se k Noci kostelů připojilo 317 kostelů z 15 křesťanských církví.


63618

Foto: DPP – Zdeněk Bek


„Rád bych poděkoval všem organizátorům letošní Noci kostelů. Myslím si, že se opět povedla. Je pozoruhodné, s jakým zájmem se ve srovnání s ostatními zeměmi, kde se také koná, setkává. Moc se mi líbil nápad s tramvají, ale oceňuji i programy jednotlivých kostelů. Některé z nich jsem navštívil a viděl velikou spoustu mladých lidí. To mě těší. Myslím, že tato akce velice pomáhá otevírat nejen dveře kostelů, ale i srdce lidí,“ hodnotí Noc kostelů kardinál Duka.

Letos se v České republice Noc kostelů konala poosmé, posedmé na území pražské arcidiecéze. Mezi více než třemi stovkami míst, která zájemci mohli na území pražské arcidiecéze navštívit, byl také pojízdný kostel. V něj se na několik hodin proměnila tramvaj na lince 22. Zájem byl o ní obrovský. Pojízdný kostel vybavený křížem a varhanami se stal místem, kde se podobně jako v běžných kostelech mluvilo o víře a křesťanství.

Noc kostelů má přiblížit návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence. Kostely chce ale prezentovat i jako důležitou součást společenského života. Zpřístupněny bývají některé běžně nepřístupné části kostelů, například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty a klášterní zahrady. Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 13. 06. 2016