Vyhledávání Menu

Pokojná Noc kostelů v pražské arcidiecézi

Již pátým rokem se pražská arcidiecéze 23. května 2014 účastnila mezinárodního ekumenického projektu Noc kostelů, v němž nejde pouze o prohlídky sakrálních staveb, ale především o přiblížení duchovní a kulturní tradice vycházející z křesťanství.

„Pojítkem všech otevřených chrámů a modliteben je víra, která nejen v historii vedla naše předky ke stavbám kostelů, ale především určovala způsob chování, jehož součástí je a má být i láska, odpuštění, vstřícnost a obětavost,“ vysvětluje koordinátor Noci kostelů v pražské arcidiecézi P. Miloš Szabo. Tato myšlenka provázela každý z 275 menších či větších týmů, které se v průběhu několika měsíců před 23. květnem zformovaly ve farnostech a sborech napříč křesťanskými církvemi.

Poprvé se do Noci kostelů zapojilo v letošním roce všech 15 křesťanských církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. Oproti předchozím ročníkům tak mohli návštěvníci vstoupit rovněž do většiny pravoslavných chrámů a také do modlitebny Armády spásy.

Na pokojné atmosféře nic nezměnila ani skutečnost, že po většinu doby, kdy měly kostely otevřeno, vytrvale pršelo. Zajisté i v důsledku toho letošní ročník nepřekonal loňský rekord, kdy se počet vstupů zastavil na čísle 113.429 (v roce 2012 to bylo 100.544, v roce 2011 necelých 75.000) a celkové číslo dosáhlo na „pouhých“ 90.809 návštěvnických vstupů.

„Nezbývá, než všem, kdo se podíleli na přípravě Noci kostelů, poděkovat, popřát jim zasloužený odpočinek a těšit se na příští ´podávání ruky´ jak mezi věřícími navzájem, tak i mezi věřícími a ostatními lidmi dobré vůle,“ vzkazuje P. Szabo. Noc kostelů v roce 2015 se bude konat v pátek 29. května. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

 

Aleš Pištora 24. 05. 2014