Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pokračování rozhovoru "Proč dnes hledat Boha?"

Rozhovor se uskuteční na stránkách www.vira.cz. Otázky je možné klást i předem.

P. Adrián Zemek O.Praem na výše uvedenou otázku odpovídá: „Myslím si, že hledat proto, protože Boha nemůžeme vidět ani dokázat jeho existenci důkazy na způsob přírodních věd, tedy nemůžeme ho vidět, sahnout si na něj. Myslím si, že stojí za to člověku, který zatím v Boha nevěří a jeho existenci neuznává, položit si otázku ´A co když je?´ a ´Co to pro mě znamaná, pokud je?´

Hledat proto, protože hledání této odpovědi je součástí hledání pravdy o světě, o životě, o člověku. Hledat proto, že už je tu tolik lidí, kteří radostně říkají druhým ´našel jsem´. Hledat proto, že možná tahle otázka, jestli Bůh je, zaznívá i v mém srdci. Pak je nejlepší přemýšlet, ptát se, tedy hledat a ne ji despoticky umlčet. Ze zkušenosti víme, že branou k nalezení Boha bývá upřímně vyslovená věta: ´Bože, jestliže jsi, dej se mi poznat!´"

Adrián Pavel Zemek OPraem. se narodil roku 1962 v Praze, byl vysvěcen na kněze a stal se členem řádu Premonstrátů. Momentálně působí na pomezí středních a severních Čech v Doksanech a okolí, kde slouží jako duchovní správce farností a jako probošt kontemplativního kláštera sester premonstrátek v Doksanech. Je také duchovním rádcem pro Sdružení Ackermann-Gemeinde Praha. V minulosti působil mimo jiné jako administrátor farnosti Praha - Střešovice, duchovní správce ve věznicích v Plzni Borech, v Praze - Ruzyni a Praze - Pankráci, okrskový vikář 2. pražského vikariátu, soudce církevního soudu v Praze, generální vikář plzeňkého biskupa a převor v domovském klášteře premonstrátů v Praze na Strahově. (ap)

14. 04. 2009