Vyhledávání Menu

Polesí Dolní Břežany

60343

Krajina u Zvole, střídání polí a lesů

Území

61028Polesí Dolní Břežany zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského, Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a farností Benešov, Bystřice u Benešova, Čestlice, Hrusice, Jílové u Prahy, Kostelec nad Černými lesy, Křečovice, Mnichovice, Poříčí nad Sázavou, Roztoky u Prahy, Štěchovice, Týnec nad Sázavou, Praha-Třeboradice, Praha-Hostivař, Praha-Kyje, Praha-Liboc, Praha-Bohnice, Praha-Zbraslav, Úvaly a Votice. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nachází lesní pozemky spravované polesím Dolní Břežany (zelená značka).

Historie

61182Počátek arcibiskupského hospodaření v Dolních Břežanech se datuje k roku 1715, kdy panství koupil od rodu Trauttmansdorffů pražský arcibiskup František Ferdinand z Künburgu. Dolní Břežany pak byly nepřetržitě v držení arcibiskupství až do roku 1945. Arcibiskupové měli v zámku své sídlo. Arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan nechal postavit v Dolních Břežanech roku 1826 školu. V letech 1885-1887 byla zásluhou arcibiskupů Bedřicha Josefa Schwarzenberga a Františka Schönborna vybudována kaple, která byla vysvěcena 14. května 1887. V době působení arcibiskupa Františka Kordače navštívily zámek významné osobnosti, včetně prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Arcibiskup Kordač po svém odstoupení z funkce primase českého v říjnu 1931 trávil na zámku v Dolních Břežanech poslední léta svého života. Vedoucím úředníkem Knížecí arcibiskupské správy lesů a statků v Dolních Břežanech byl v roce 1939 lesmistr Eduard Totzauer výměra spravovaných pozemků byla 2 849 ha. Do správy současného polesí Dolní Břežany spadá i někdejší panství Lešany, které v roce 1683 získala Metropolitní kapitula sv. Víta v Praze. Na místě tvrze postavila zámek. Lešany se tak staly centrem velkého kapitulního panství, do něhož patřily ještě statky Hostěradice, Břežany, Netvořice, Nedvězí ad. V roce 1939 byl vedoucím úředníkem a správcem velkostatku Lešany Ladislav Špaček, výměra byla 1 041 ha. (Na obrázku srovnání dobové a současné fotografie skalního masivu na pravém břehu Vltavy.)

Charakteristika

Polesí Dolní Břežany se rozkládá ve Středočeské pahorkatině převážně na pravém břehu Vltavy, od vodní nádrže Slapy po Prahu, východně pak po města Votice, Benešov a Kostelec nad Černými Lesy. Nadmořská výška je od 240 m n. m. – v údolí řeky Sázavy a Vltavy až po 517 m n. m. – kopec Medník. Lesnické hospodaření je velice rozmanité, od exponovaných stanovišť nižších poloh, po živná stanoviště poloh středních se zastoupením stanovištně původních dřevin dubu, buku, ale též s významným podílem smrku.

Zajímavosti

61184Krajinu polesí utváří zejména hluboké údolní zářezy řek Vltavy a Sázavy, které jsou protkány desítkami kilometrů turistických stezek, umožňujících nespočet výhledů po přírodním parku Střed Čech. Neméně zajímavá je národní přírodní památka Medník, přírodní rezervace Zvolská homole, Kobylí dráha a Šance a přírodní památky Modřanská rokle a Cholupická bažantnice. V údolí Břežanského potoka mohou návštěvníci vidět některé druhy divokých zvířat ve zdejším zookoutku a nedaleko nad tím zavítat k Arcibiskupskému altánu (na obrázku) na vyhlídku do údolí Vltavy.

Vize a výzvy

Náročným úkolem polesí Dolní Břežany je v oblasti vysokého rekreačního využívání lesů skloubit funkci produkční a rekreační tak, aby vytvářely jeden celek. Je tedy nutné vytvořit takové podmínky pro návštěvníky lesa, kterými by se minimalizovaly škodlivé dopady na životní prostředí. Velkým rizikem lesního hospodaření v blízkosti městské aglomerace, se kterým se potýkáme, jsou černé skládky a jiné formy nezákonného užívání lesních pozemků. Od hostů v našem lese očekáváme slušné chování a respektování vlastnických práv.

Kontakty

Sídlo polesí: Masarykovo nám. 15, 254 01 Jílové u Prahy (telefon 241 403 954)
Vedoucí polesí: Ing. et Ing. Miroslav Šulitka (miroslav.sulitka@apha.cz, 734 783 172)
Technik polesí: Ing. Jana Neckářová (jana.neckarova@apha.cz, 731 452 283)
Hajný lesního úseku Skalsko: Miroslav Ostádal (miroslav.ostadal@apha.cz, 736 501 492)
Hajný polesí Dolní Břežany: Ing. Jan Bečvář (jan.becvar@apha.cz, 736 501 493)
 


 

10. 05. 2016